Truyện audio truyen mp3 nghe truyen

Truyện audio truyen mp3 nghe truyen

Truyện audio truyen mp3 nghe truyen

Truyện audio truyen mp3 nghe truyen

Truyện audio truyen mp3 nghe truyen
0
Phòng trò chuyện
image
Thánh Khư  290/???

Tác giả: Thần Đông 634

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Thất Giới Truyền Thuyết  139/???

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân 389

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Tiên Giả  100/???

Tác giả: Vong Ngữ 1629

Giọng đọc: Trần Vân 0

image
Nắm Thiên Cơ  313/???

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ 2662

Giọng đọc: Trần Vân 0

image
Vũ Luyện Điên Phong  1243/???

Tác giả: Mạc Mặc 7336

Giọng đọc: Trần Vân 0

image
Già Thiên  530

Tác giả: Ngô Biển Quân 410

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ  39/???

Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên 405

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Đấu Phá Thương Khung  289

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu 7490

Giọng đọc: Lão Trần 0

image
Tiên Phủ Trường Sinh  41/???

Tác giả: Trường Đình Không Tỉnh 252

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Tiên Đạo Tranh Phong  43/???

Tác giả: Duyên Phận 203

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Thiếu Nữ Thiên Tài  141

Tác giả: Ngãi Hề Hề 202

Giọng đọc: Hoàng Vinh 0

image
Thiên Cung - Cửu Tiêu  203

Tác giả: Hắc Sơn 500

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Con Đường Nghịch Thiên  190

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên 425

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Thiên Cơ Điện  118

Tác giả: Duyên Phận 202

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Thế Giới Hoàn Mỹ  459

Tác giả: Thần Đông 1090

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Côn Luân Ma Chủ  251

Tác giả: Phong Thất Nguyệt 420

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Tranh Bá Thiên Hạ  286

Tác giả: Trí Bạch 136

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Phàm Giới Tiên Tôn  114

Tác giả: Cô Vân Phi Tụ 286

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Tu Chân Giả Tại Dị Thế  216

Tác giả: Vũ Phong 160

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Vô Địch Sư Thúc Tổ  80

Tác giả: Cửu Thứ Tuyệt 184

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Bán Tiên  17

Tác giả: Dược Thiên Sầu 265

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên  570

Tác giả: Dược Thiên Sầu 375

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Lớp Học Tuyệt Vọng  62

Tác giả: Vong Ký Ly Sầu 265

Giọng đọc: Hoàng Vinh 0

image
Thần Thám  42

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ 222

Giọng đọc: Hoàng Vinh 0

1 2 3
BẢNG XẾP HẠNG