Truyện audio truyen mp3 nghe truyen

Truyện audio truyen mp3 nghe truyen

Truyện audio truyen mp3 nghe truyen

Truyện audio truyen mp3 nghe truyen

Truyện audio truyen mp3 nghe truyen
0
Phòng trò chuyện
image
Con Đường Nghịch Thiên  177/???

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên 495

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Thiếu Nữ Thiên Tài  85/???

Tác giả: Ngãi Hề Hề 147

Giọng đọc: Hoàng Vinh 0

image
Thất Giới Truyền Thuyết  102/???

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân 105

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Thiên Cung  158/???

Tác giả: Hắc Sơn 403

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Thánh Khư  118/???

Tác giả: Thần Đông 259

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Vũ Luyện Điên Phong  1141/???

Tác giả: Mạc Mặc 6349

Giọng đọc: Trần Vân 0

image
Nắm Thiên Cơ  204/???

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ 971

Giọng đọc: Trần Vân 0

image
Tiên Giả  54/???

Tác giả: Vong Ngữ 325

Giọng đọc: Trần Vân 0

image
Thiên Cơ Điện  118

Tác giả: Duyên Phận 102

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Thế Giới Hoàn Mỹ  459

Tác giả: Thần Đông 288

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Côn Luân Ma Chủ  251

Tác giả: Phong Thất Nguyệt 272

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Tranh Bá Thiên Hạ  286

Tác giả: Trí Bạch 139

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Phàm Giới Tiên Tôn  114

Tác giả: Cô Vân Phi Tụ 121

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Tu Chân Giả Tại Dị Thế  216

Tác giả: Vũ Phong 179

Giọng đọc: Tuấn Anh 0

image
Vô Địch Sư Thúc Tổ  80

Tác giả: Cửu Thứ Tuyệt 90

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Bán Tiên  17

Tác giả: Dược Thiên Sầu 109

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên  570

Tác giả: Dược Thiên Sầu 295

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Lớp Học Tuyệt Vọng  62

Tác giả: Vong Ký Ly Sầu 127

Giọng đọc: Hoàng Vinh 0

image
Thần Thám  42

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ 128

Giọng đọc: Hoàng Vinh 0

image
Kinh Thiên Kỳ Án  25

Tác giả: Hà Mã 102

Giọng đọc: Hoàng Vinh 0

image
Võ Lâm Ngũ Bá  39

Tác giả: Kim Dung 174

Giọng đọc: Hoàng Vinh 0

image
Tổ Điều Tra  39

Tác giả: Cầu Vô Dục 90

Giọng đọc: Hoàng Vinh 0

image
Tu Tiên Chẳng Khó  78

Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên 230

Giọng đọc: Minh Thiện 0

image
Tu Tiên Đại Lão  243

Tác giả: Mộc Hạ Trĩ Thủy 143

Giọng đọc: Minh Thiện 0

1 2 3
BẢNG XẾP HẠNG