MC YÊU THÍCH
Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 2.039

Số audio: 39

0

- Thể loại hài hước sẽ mang đến cho quý vị nhưng giây phút thoải mái sảng khoái.
- Mời các bạn lắng nghe truyện qua giọng đọc Minh Thiện
- Tags: Hắc Dạ Di Thiên, Minh Thiện

 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 1
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 2
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 3
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 4
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 5
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 6
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 7
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 8
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 9
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 10
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 11
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 12
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 13
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 14
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 15
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 16
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 17
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 18
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 19
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 20
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 21
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 22
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 23
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 24
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 25
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 26
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 27
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 28
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 29
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 30
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 31
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 32
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 33
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 34
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 35
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 36
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 37
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 38
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ - Phần 39
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.960

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.241

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.475

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.929

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.739

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.701

Trần Vân   0