MC YÊU THÍCH
Lưu Manh Kiếm Khách

Tác giả: Hằng Tâm

Đọc: Lão Trần

Nghe: 39

Số audio: 46

0

- Diệp phong sinh viên đại học, gia truyền võ thuật, tính tình nhỏ nhen, mê gái lẩn mê tiền, cùng bạn đi vào ngôi mộ cổ vơ vét châu báu, tò mò mở mộ cuốn ‘Thiết bì thư’, bị hắc khí xịt trúng, chết tốt cả hai tên lưu manh.
- Linh hồn theo cuốn sách quái dị đó được chuyển qua một thế giới khác, rớt trúng đầu, nhập vào nam tước Lôi Ân, vô cùng gian ác, 20 tuổi mà xơi tái không biết bao nhiêu cô gái, cậy quyền hiếp người, thiên nộ dân oán. gia thế tể tướng hiển hách, giàu có..cuốn sách lúc này là một bí kiếp ‘Thiên Địa Chí Tôn Công’.
- Tu luyện theo bí kiếp, Diệp phong/Lôi Ân lưu manh sắc lang tung hoành trong thế giới mới. Thế giới mới có vô số chũng tộc, người, ma tộc, hải tộc, tinh linh, người lùn, thú nhân, dực nhân, người khổng lồ, địa tinh, ma thú…tám tộc Oa khấu… Tám nước tranh chiến, ma pháp cự với vỏ thuật..còn có Lộ Lộ ôn nhu, vũ mị ma nữ, đoan trang thục nữ, tinh minh thương nữ, si tâm tinh linh, cao quý dực nữ…
- Tags: Hằng Tâm, Lão Trần, Lưu Manh Kiếm Khách

 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 1
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 2
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 3
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 4
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 5
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 6
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 7
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 8
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 9
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 10
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 11
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 12
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 13
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 14
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 15
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 16
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 17
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 18
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 19
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 20
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 21
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 22
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 23
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 24
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 25
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 26
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 27
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 28
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 29
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 30
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 31
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 32
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 33
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 34
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 35
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 36
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 37
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 38
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 39
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 40
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 41
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 42
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 43
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 44
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 45
 • Lưu Manh Kiếm Khách - Phần 46
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.608

Trần Vân   22

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.176

Trần Vân   13

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.093

Lão Trần   12

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    672

Trần Vân   10

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    639

Tuấn Anh   14

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    483

Lão Trần   10