MC YÊU THÍCH
Tiên Phủ Trường Sinh

Tác giả: Trường Đình Không Tỉnh

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 481

Số audio: 41

- Câu chuyện về một tên tu sĩ của tông môn bình thường có được sự giúp đỡ của Tiên Phủ, tại tu tiên giới tàn khốc dần dần trưởng thành, lột xác cả về linh hồn và thể xác. Hắc ám tiên hiệp, người xuyên không
- Tags: Trường Đình Không Tỉnh, Tuấn Anh

 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 1
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 2
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 3
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 4
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 5
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 6
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 7
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 8
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 9
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 10
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 11
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 12
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 13
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 14
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 15
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 16
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 17
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 18
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 19
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 20
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 21
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 22
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 23
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 24
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 25
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 26
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 27
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 28
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 29
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 30
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 31
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 32
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 33
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 34
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 35
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 36
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 37
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 38
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 39
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 40
 • Tiên Phủ Trường Sinh - Phần 41
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 29.231

Vũ Luyện Điên Phong  1292

Tác giả: Mạc Mặc

Đọc: Trần Vân    Nghe: 14.835

Đấu Phá Thương Khung  289

Tác giả: Thiên Tàm Hổ Đậu

Đọc: Lão Trần    Nghe: 14.126

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  285

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 10.832

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 9.380

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Tác giả: Vũ Phong

Đọc: Tuấn Anh    Nghe: 7.878