MC YÊU THÍCH
Hầu Quỷ Tiệm

Tác giả: Team Dịch

Đọc: Trần Vân

Nghe: 336

Số audio: 19

- Mời các bạn nghe bộ truyện Linh Dị, Phong Thủy qua giọng đọc Trần Vân
- Tags: Team Dịch, Trần Vân

 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 1
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 2
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 3
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 4
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 5
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 6
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 7
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 8
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 9
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 10
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 11
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 12
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 13
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 14
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 15
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 16
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 17
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 18
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 19
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 29.231

Vũ Luyện Điên Phong  1292

Tác giả: Mạc Mặc

Đọc: Trần Vân    Nghe: 14.835

Đấu Phá Thương Khung  289

Tác giả: Thiên Tàm Hổ Đậu

Đọc: Lão Trần    Nghe: 14.126

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  285

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 10.832

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 9.380

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Tác giả: Vũ Phong

Đọc: Tuấn Anh    Nghe: 7.878