MC YÊU THÍCH
Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tàm Hổ Đậu

Đọc: Lão Trần

Nghe: 32.590

Số audio: 289

0

- Đấu Phá Thương Khung là một câu chuyện huyền huyễn đặc sắc kể về Tiêu Viêm, một thiên chi kiêu tử với thiên phú tu luyện mà ai ai cũng hâm mộ, bỗng một ngày người mẹ mất đi đễ lại di vật là một chiếc giới chỉ màu đen nhưng từ khi đó Tiêu Viêm đã mất đi thiên phú tu luyện của mình.
- Từ thiên tài rớt xuống làm phế vật trong 3 năm, rồi bị vị hôn thê thẳng thừng từ hôn, làm dấy lên ý chí nam nhi của mình, Tiêu Viêm nhờ di vật của mẫu thân để lại là 1 chiếc hắc giới chỉ (nhẫn màu đen)Tiêu Viêm gặp được hồn của Dược Lão (Dược Trần – Dược tôn giả) 1 đại luyện dược tông sư của đấu khí đại lục…
- Từ đó cuộc đời của Tiêu Viêm có những biến hóa gì? Gặp được các đại ngộ gì? Thân phận thật sự của Huân Nhi (thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Tiêu Viêm) ra sao? Bí mật của gia tộc hắn là gì? Cùng theo dõi bộ truyện Đấu Phá Thương Khung để có thể giải đáp các thắc mắc này các bạn nhé!
- Giọng đọc Lão Trần
- Tags: Thiên Tàm Thổ Đậu, Lão Trần, Đấu Phá Thương Khung

 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 1
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 2
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 3
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 4
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 5
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 6
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 7
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 8
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 9
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 10
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 11
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 12
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 13
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 14
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 15
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 16
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 17
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 18
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 19
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 20
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 21
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 22
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 23
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 24
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 25
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 26
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 27
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 28
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 29
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 30
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 31
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 32
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 33
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 34
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 35
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 36
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 37
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 38
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 39
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 40
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 41
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 42
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 43
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 44
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 45
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 46
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 47
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 48
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 49
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 50
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 51
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 52
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 53
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 54
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 55
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 56
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 57
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 58
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 59
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 60
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 61
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 62
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 63
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 64
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 65
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 66
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 67
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 68
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 69
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 70
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 71
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 72
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 73
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 74
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 75
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 76
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 77
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 78
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 79
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 80
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 81
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 82
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 83
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 84
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 85
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 86
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 87
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 88
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 89
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 90
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 91
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 92
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 93
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 94
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 95
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 96
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 97
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 98
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 99
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 100
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 101
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 102
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 103
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 104
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 105
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 106
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 107
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 108
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 109
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 110
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 111
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 112
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 113
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 114
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 115
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 116
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 117
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 118
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 119
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 120
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 121
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 122
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 123
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 124
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 125
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 126
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 127
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 128
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 129
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 130
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 131
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 132
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 133
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 134
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 135
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 136
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 137
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 138
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 139
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 140
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 141
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 142
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 143
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 144
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 145
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 146
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 147
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 148
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 149
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 150
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 151
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 152
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 153
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 154
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 155
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 156
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 157
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 158
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 159
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 160
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 161
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 162
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 163
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 164
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 165
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 166
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 167
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 168
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 169
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 170
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 171
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 172
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 173
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 174
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 175
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 176
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 177
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 178
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 179
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 180
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 181
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 182
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 183
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 184
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 185
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 186
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 187
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 188
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 189
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 190
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 191
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 192
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 193
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 194
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 195
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 196
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 197
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 198
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 199
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 200
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 201
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 202
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 203
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 204
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 205
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 206
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 207
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 208
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 209
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 210
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 211
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 212
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 213
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 214
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 215
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 216
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 217
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 218
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 219
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 220
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 221
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 222
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 223
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 224
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 225
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 226
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 227
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 228
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 229
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 230
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 231
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 232
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 233
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 234
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 235
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 236
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 237
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 238
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 239
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 240
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 241
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 242
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 243
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 244
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 245
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 246
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 247
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 248
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 249
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 250
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 251
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 252
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 253
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 254
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 255
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 256
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 257
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 258
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 259
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 260
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 261
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 262
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 263
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 264
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 265
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 266
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 267
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 268
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 269
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 270
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 271
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 272
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 273
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 274
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 275
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 276
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 277
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 278
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 279
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 280
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 281
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 282
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 283
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 284
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 285
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 286
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 287
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 288
 • Đấu Phá Thương Khung - Phần 289
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.454

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.315

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.590

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.952

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.489

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.833

Tuấn Anh   0