MC YÊU THÍCH
Ta Mạnh Nhất Âm Ty

Tác giả: Ngu Niệm Nhất

Đọc: Trần Vân

Nghe: 51

Số audio: 47

1

- Mời quý thính giả cùng đón nghe truyện xuyên không Ta Mạnh Nhất Âm Ty của tác giả Ngu Niệm Nhất qua giọng đọc MC Trần Vân
- Tags: Ngu Niệm Nhất, Trần Vân

 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 1
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 2
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 3
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 4
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 5
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 6
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 7
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 8
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 9
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 10
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 11
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 12
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 13
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 14
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 15
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 16
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 17
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 18
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 19
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 20
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 21
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 22
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 23
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 24
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 25
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 26
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 27
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 28
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 29
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 30
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 31
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 32
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 33
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 34
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 35
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 36
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 37
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 38
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 39
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 40
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 41
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 42
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 43
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 44
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 45
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 46
 • Ta Mạnh Nhất Âm Ty - Phần 47
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.630

Trần Vân   18

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.197

Trần Vân   18

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.115

Lão Trần   13

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    686

Trần Vân   12

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    646

Tuấn Anh   12

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    497

Lão Trần   8