MC YÊU THÍCH
Ẩn Sát

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Đọc: Trần Vân

Nghe: 48

Số audio: 100

0

- Hắn là một sát thủ. Trí nhớ của hắn bắt đầu từ lúc mười tuổi. Trong một lần bị truy sát bởi tổ chức. Hắn nổ súng giết địch, vô tình cứu được Chu Điểu đang chuẩn bị "niết bàn" (Tổ chức đang định bắt con này vì lúc niết bàn là lúc nó yếu nhất). Vì trả ơn, Chu điểu hỏi hắn muốn gì? hắn bảo: "hắn muốn tự do".
- Thế là, hắn được quay về lúc ... mười tuổi, lúc bị tổ chức sát thủ kia bắt. Một cuộc sống mới bắt đầu... "Ở chỗ này ngươi sẽ chứng kiến những cô gái không thuần khiết, bách hợp, la lỵ, ngự tỷ, thục nữ, vong nhân, kính mắt nương, giáo viên luyến, nữ cảnh, ngôi sao, thầy thuốc, đặc công, sát thủ, nữ vương, cương cầm gia cùng với hắc đạo cô gái và các loại vô sỉ đích YY nguyên tố..."
- Tags: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, Trần Vân, Ẩn Sát

 • Ẩn Sát- Phần 1
 • Ẩn Sát- Phần 2
 • Ẩn Sát- Phần 3
 • Ẩn Sát- Phần 4
 • Ẩn Sát- Phần 5
 • Ẩn Sát- Phần 6
 • Ẩn Sát- Phần 7
 • Ẩn Sát- Phần 8
 • Ẩn Sát- Phần 9
 • Ẩn Sát- Phần 10
 • Ẩn Sát- Phần 11
 • Ẩn Sát- Phần 12
 • Ẩn Sát- Phần 13
 • Ẩn Sát- Phần 14
 • Ẩn Sát- Phần 15
 • Ẩn Sát- Phần 16
 • Ẩn Sát- Phần 17
 • Ẩn Sát- Phần 18
 • Ẩn Sát- Phần 19
 • Ẩn Sát- Phần 20
 • Ẩn Sát- Phần 21
 • Ẩn Sát- Phần 22
 • Ẩn Sát- Phần 23
 • Ẩn Sát- Phần 24
 • Ẩn Sát- Phần 25
 • Ẩn Sát- Phần 26
 • Ẩn Sát- Phần 27
 • Ẩn Sát- Phần 28
 • Ẩn Sát- Phần 29
 • Ẩn Sát- Phần 30
 • Ẩn Sát- Phần 31
 • Ẩn Sát- Phần 32
 • Ẩn Sát- Phần 33
 • Ẩn Sát- Phần 34
 • Ẩn Sát- Phần 35
 • Ẩn Sát- Phần 36
 • Ẩn Sát- Phần 37
 • Ẩn Sát- Phần 38
 • Ẩn Sát- Phần 39
 • Ẩn Sát- Phần 40
 • Ẩn Sát- Phần 41
 • Ẩn Sát- Phần 42
 • Ẩn Sát- Phần 43
 • Ẩn Sát- Phần 44
 • Ẩn Sát- Phần 45
 • Ẩn Sát- Phần 46
 • Ẩn Sát- Phần 47
 • Ẩn Sát- Phần 48
 • Ẩn Sát- Phần 49
 • Ẩn Sát- Phần 50
 • Ẩn Sát- Phần 51
 • Ẩn Sát- Phần 52
 • Ẩn Sát- Phần 53
 • Ẩn Sát- Phần 54
 • Ẩn Sát- Phần 55
 • Ẩn Sát- Phần 56
 • Ẩn Sát- Phần 57
 • Ẩn Sát- Phần 58
 • Ẩn Sát- Phần 59
 • Ẩn Sát- Phần 60
 • Ẩn Sát- Phần 61
 • Ẩn Sát- Phần 62
 • Ẩn Sát- Phần 63
 • Ẩn Sát- Phần 64
 • Ẩn Sát- Phần 65
 • Ẩn Sát- Phần 66
 • Ẩn Sát- Phần 67
 • Ẩn Sát- Phần 68
 • Ẩn Sát- Phần 69
 • Ẩn Sát- Phần 70
 • Ẩn Sát- Phần 71
 • Ẩn Sát- Phần 72
 • Ẩn Sát- Phần 73
 • Ẩn Sát- Phần 74
 • Ẩn Sát- Phần 75
 • Ẩn Sát- Phần 76
 • Ẩn Sát- Phần 77
 • Ẩn Sát- Phần 78
 • Ẩn Sát- Phần 79
 • Ẩn Sát- Phần 80
 • Ẩn Sát- Phần 81
 • Ẩn Sát- Phần 82
 • Ẩn Sát- Phần 83
 • Ẩn Sát- Phần 84
 • Ẩn Sát- Phần 85
 • Ẩn Sát- Phần 86
 • Ẩn Sát- Phần 87
 • Ẩn Sát- Phần 88
 • Ẩn Sát- Phần 89
 • Ẩn Sát- Phần 90
 • Ẩn Sát- Phần 91
 • Ẩn Sát- Phần 92
 • Ẩn Sát- Phần 93
 • Ẩn Sát- Phần 94
 • Ẩn Sát- Phần 95
 • Ẩn Sát- Phần 96
 • Ẩn Sát- Phần 97
 • Ẩn Sát- Phần 98
 • Ẩn Sát- Phần 99
 • Ẩn Sát- Phần 100
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.620

Trần Vân   17

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.192

Trần Vân   17

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.110

Lão Trần   15

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    678

Trần Vân   9

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    645

Tuấn Anh   11

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    495

Lão Trần   15