MC YÊU THÍCH
Côn Luân Ma Chủ

Tác giả: Phong Thất Nguyệt

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 1.641

Số audio: 251

0

- Bạn đang đọc truyện Côn Luân Ma Chủ của tác giả Phong Thất Nguyệt. Tỉnh lại với một thân thể mới, một thân phận mới. Y vẫn là thiếu gia trong thế gia giàu có, chỉ có điều nơi này đã ko còn là thế giới hiện đại của y, ngay cả cái tên cũng đã thay đổi. Tên mới của y là Sở Hưu, thế giới hiện tại chính là <<ĐẠI GIANG HỒ>>, một trò chơi mà y say mê trước lúc chết. Khoan, Sở Hưu? Đây chẳng phải là tên trùm phản diện trong phần ba của trò chơi, Giáo chủ Côn Luân Ma Giáo gây họa khắp giang hồ?
- Tên thì đúng, người cũng đúng, chỉ có thực lực và thời gian là không đúng. Lúc này Sở Hưu chỉ là một thiếu gia ăn chơi của gia tộc nhỏ, thực lực yếu kém, bị chèn ép và khinh bỉ không ngừng. Lợi thế của y là gì? Y phải làm gì trong tương lai, tìm cách bước theo con đường trong cốt truyện gốc để trở thành Giáo chủ Côn Luân Ma Giáo hay tự đi ra con đường riêng cho chính bản thân?
- Hay cứ bắt đầu từ bước đầu tiên... thâu tóm và trả thù gia tộc của mình trước đi đã! “Giết người tru tâm, nhổ cỏ tận gốc. Ta là SỞ HƯU, hưu trong vạn sự giai hưu.” Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như này
- Tags: Phong Thất Nguyệt, Tuấn Anh

 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 1
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 2
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 3
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 4
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 5
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 6
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 7
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 8
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 9
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 10
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 11
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 12
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 13
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 14
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 15
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 16
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 17
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 18
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 19
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 20
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 21
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 22
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 23
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 24
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 25
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 26
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 27
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 28
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 29
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 30
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 31
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 32
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 33
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 34
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 35
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 36
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 37
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 38
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 39
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 40
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 41
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 42
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 43
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 44
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 45
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 46
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 47
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 48
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 49
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 50
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 51
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 52
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 53
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 54
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 55
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 56
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 57
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 58
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 59
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 60
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 61
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 62
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 63
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 64
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 65
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 66
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 67
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 68
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 69
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 70
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 71
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 72
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 73
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 74
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 75
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 76
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 77
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 78
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 79
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 80
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 81
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 82
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 83
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 84
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 85
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 86
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 87
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 88
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 89
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 90
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 91
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 92
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 93
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 94
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 95
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 96
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 97
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 98
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 99
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 100
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 101
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 102
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 103
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 104
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 105
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 106
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 107
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 108
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 109
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 110
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 111
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 112
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 113
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 114
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 115
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 116
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 117
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 118
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 119
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 120
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 121
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 122
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 123
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 124
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 125
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 126
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 127
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 128
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 129
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 130
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 131
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 132
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 133
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 134
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 135
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 136
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 137
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 138
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 139
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 140
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 141
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 142
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 143
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 144
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 145
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 146
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 147
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 148
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 149
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 150
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 151
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 152
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 153
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 154
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 155
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 156
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 157
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 158
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 159
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 160
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 161
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 162
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 163
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 164
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 165
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 166
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 167
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 168
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 169
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 170
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 171
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 172
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 173
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 174
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 175
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 176
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 177
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 178
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 179
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 180
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 181
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 182
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 183
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 184
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 185
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 186
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 187
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 188
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 189
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 190
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 191
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 192
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 193
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 194
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 195
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 196
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 197
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 198
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 199
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 200
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 201
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 202
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 203
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 204
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 205
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 206
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 207
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 208
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 209
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 210
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 211
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 212
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 213
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 214
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 215
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 216
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 217
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 218
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 219
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 220
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 221
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 222
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 223
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 224
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 225
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 226
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 227
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 228
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 229
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 230
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 231
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 232
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 233
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 234
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 235
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 236
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 237
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 238
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 239
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 240
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 241
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 242
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 243
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 244
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 245
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 246
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 247
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 248
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 249
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 250
 • Côn Luân Ma Chủ - Phần 251
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.470

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.325

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.599

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.958

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.491

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.838

Tuấn Anh   0