MC YÊU THÍCH
Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Đọc: Lão Trần

Nghe: 5.546

Số audio: 169

0

- Bàn Long - Chắc hẳn ai đã là fan của thể loại Tiên Hiệp đều biết đến tác phẩm này. Bàn Long đã từng làm mưa làm gió gây ra bao lũ lụt của giới tu chân
- Với 1 kết cấu rất hợp lý và logic, những diễn biến bất ngờ làm cho đọc giả phải đắm chìm vào nó. Cốt truyện của Bàn Long diễn ra ở thế giới của các ma pháp sư và kiếm sĩ. Chàng thanh niên Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc sinh ra trong gia đình mang dòng máu truyền thừa của Thanh Long tộc trong Tứ đại thần thú gia tộc. Với thiên phú tu luyện kinh người vươn lên, tới đỉnh cao tại Ngọc Lan đại lục sau đó phi thăng đến Chí cao vị diện tranh đấu với các vị chúa tể - những người đứng đầu của các vị diện này.
- Tags: Ngã Cật Tây Hồng Thị, Lão Trần, Bàn Long

 • Bàn Long - Phần 1
 • Bàn Long - Phần 2
 • Bàn Long - Phần 3
 • Bàn Long - Phần 4
 • Bàn Long - Phần 5
 • Bàn Long - Phần 6
 • Bàn Long - Phần 7
 • Bàn Long - Phần 8
 • Bàn Long - Phần 9
 • Bàn Long - Phần 10
 • Bàn Long - Phần 11
 • Bàn Long - Phần 12
 • Bàn Long - Phần 13
 • Bàn Long - Phần 14
 • Bàn Long - Phần 15
 • Bàn Long - Phần 16
 • Bàn Long - Phần 17
 • Bàn Long - Phần 18
 • Bàn Long - Phần 19
 • Bàn Long - Phần 20
 • Bàn Long - Phần 21
 • Bàn Long - Phần 22
 • Bàn Long - Phần 23
 • Bàn Long - Phần 24
 • Bàn Long - Phần 25
 • Bàn Long - Phần 26
 • Bàn Long - Phần 27
 • Bàn Long - Phần 28
 • Bàn Long - Phần 29
 • Bàn Long - Phần 30
 • Bàn Long - Phần 31
 • Bàn Long - Phần 32
 • Bàn Long - Phần 33
 • Bàn Long - Phần 34
 • Bàn Long - Phần 35
 • Bàn Long - Phần 36
 • Bàn Long - Phần 37
 • Bàn Long - Phần 38
 • Bàn Long - Phần 39
 • Bàn Long - Phần 40
 • Bàn Long - Phần 41
 • Bàn Long - Phần 42
 • Bàn Long - Phần 43
 • Bàn Long - Phần 44
 • Bàn Long - Phần 45
 • Bàn Long - Phần 46
 • Bàn Long - Phần 47
 • Bàn Long - Phần 48
 • Bàn Long - Phần 49
 • Bàn Long - Phần 50
 • Bàn Long - Phần 51
 • Bàn Long - Phần 52
 • Bàn Long - Phần 53
 • Bàn Long - Phần 54
 • Bàn Long - Phần 55
 • Bàn Long - Phần 56
 • Bàn Long - Phần 57
 • Bàn Long - Phần 58
 • Bàn Long - Phần 59
 • Bàn Long - Phần 60
 • Bàn Long - Phần 61
 • Bàn Long - Phần 62
 • Bàn Long - Phần 63
 • Bàn Long - Phần 64
 • Bàn Long - Phần 65
 • Bàn Long - Phần 66
 • Bàn Long - Phần 67
 • Bàn Long - Phần 68
 • Bàn Long - Phần 69
 • Bàn Long - Phần 70
 • Bàn Long - Phần 71
 • Bàn Long - Phần 72
 • Bàn Long - Phần 73
 • Bàn Long - Phần 74
 • Bàn Long - Phần 75
 • Bàn Long - Phần 76
 • Bàn Long - Phần 77
 • Bàn Long - Phần 78
 • Bàn Long - Phần 79
 • Bàn Long - Phần 80
 • Bàn Long - Phần 81
 • Bàn Long - Phần 82
 • Bàn Long - Phần 83
 • Bàn Long - Phần 84
 • Bàn Long - Phần 85
 • Bàn Long - Phần 86
 • Bàn Long - Phần 87
 • Bàn Long - Phần 88
 • Bàn Long - Phần 89
 • Bàn Long - Phần 90
 • Bàn Long - Phần 91
 • Bàn Long - Phần 92
 • Bàn Long - Phần 93
 • Bàn Long - Phần 94
 • Bàn Long - Phần 95
 • Bàn Long - Phần 96
 • Bàn Long - Phần 97
 • Bàn Long - Phần 98
 • Bàn Long - Phần 99
 • Bàn Long - Phần 100
 • Bàn Long - Phần 101
 • Bàn Long - Phần 102
 • Bàn Long - Phần 103
 • Bàn Long - Phần 104
 • Bàn Long - Phần 105
 • Bàn Long - Phần 106
 • Bàn Long - Phần 107
 • Bàn Long - Phần 108
 • Bàn Long - Phần 109
 • Bàn Long - Phần 110
 • Bàn Long - Phần 111
 • Bàn Long - Phần 112
 • Bàn Long - Phần 113
 • Bàn Long - Phần 114
 • Bàn Long - Phần 115
 • Bàn Long - Phần 116
 • Bàn Long - Phần 117
 • Bàn Long - Phần 118
 • Bàn Long - Phần 119
 • Bàn Long - Phần 120
 • Bàn Long - Phần 121
 • Bàn Long - Phần 122
 • Bàn Long - Phần 123
 • Bàn Long - Phần 124
 • Bàn Long - Phần 125
 • Bàn Long - Phần 126
 • Bàn Long - Phần 127
 • Bàn Long - Phần 128
 • Bàn Long - Phần 129
 • Bàn Long - Phần 130
 • Bàn Long - Phần 131
 • Bàn Long - Phần 132
 • Bàn Long - Phần 133
 • Bàn Long - Phần 134
 • Bàn Long - Phần 135
 • Bàn Long - Phần 136
 • Bàn Long - Phần 137
 • Bàn Long - Phần 138
 • Bàn Long - Phần 139
 • Bàn Long - Phần 140
 • Bàn Long - Phần 141
 • Bàn Long - Phần 142
 • Bàn Long - Phần 143
 • Bàn Long - Phần 144
 • Bàn Long - Phần 145
 • Bàn Long - Phần 146
 • Bàn Long - Phần 147
 • Bàn Long - Phần 148
 • Bàn Long - Phần 149
 • Bàn Long - Phần 150
 • Bàn Long - Phần 151
 • Bàn Long - Phần 152
 • Bàn Long - Phần 153
 • Bàn Long - Phần 154
 • Bàn Long - Phần 155
 • Bàn Long - Phần 156
 • Bàn Long - Phần 157
 • Bàn Long - Phần 158
 • Bàn Long - Phần 159
 • Bàn Long - Phần 160
 • Bàn Long - Phần 161
 • Bàn Long - Phần 162
 • Bàn Long - Phần 163
 • Bàn Long - Phần 164
 • Bàn Long - Phần 165
 • Bàn Long - Phần 166
 • Bàn Long - Phần 167
 • Bàn Long - Phần 168
 • Bàn Long - Phần 169
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.973

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.251

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.479

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.934

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.745

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.703

Trần Vân   0