MC YÊU THÍCH
Kinh Thiên Kỳ Án

Tác giả: Hà Mã

Đọc: Hoàng Vinh

Nghe: 293

Số audio: 25

- Mời các bạn nghe truyện Kinh Thiên Kỳ Án kinh dị, trinh thám qua giọng đọc Hoàng Vinh
- Tags: Hà Mã, Hoàng Vinh

 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 1
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 2
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 3
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 4
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 5
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 6
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 7
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 8
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 9
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 10
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 11
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 12
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 13
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 14
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 15
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 16
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 17
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 18
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 19
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 20
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 21
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 22
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 23
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 24
 • Kinh Thiên Kỳ Án - Phần 25
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 29.231

Vũ Luyện Điên Phong  1292

Tác giả: Mạc Mặc

Đọc: Trần Vân    Nghe: 14.835

Đấu Phá Thương Khung  289

Tác giả: Thiên Tàm Hổ Đậu

Đọc: Lão Trần    Nghe: 14.126

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  285

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 10.833

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 9.381

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Tác giả: Vũ Phong

Đọc: Tuấn Anh    Nghe: 7.879