MC YÊU THÍCH
Đột Nhiên Có Thần Thông

Tác giả: Team Dịch

Đọc: Trần Vân

Nghe: 1.150

Số audio: 40

0

- Nhân vật chính: Triệu Phương Đông - 1 anh trai làng chính hiệu. Nội dung truyện nhẹ nhàng, giải trí, thích hợp nghe trước khi đi ngủ =) Nội dung tóm tắt: Nhân vật chính của chúng ta là một anh nông dân 2 lúa vô tình lượm được bí kíp, từ đó có được thần thông, trở thành thần côn, thần y, thầy phong thủy ... Nhờ có được các thần thông này mà ảnh làm giàu cho nhà ảnh với thôn làng của ảnh. Cũng nhờ có thần thông mà ảnh cua được mấy cô gái mà trước đây ảnh chỉ dám yêu thầm thôi.
- Tags: Team Dịch, Trần Vân

 • Có Thần Thông - Phần 1
 • Có Thần Thông - Phần 2
 • Có Thần Thông - Phần 3
 • Có Thần Thông - Phần 4
 • Có Thần Thông - Phần 5
 • Có Thần Thông - Phần 6
 • Có Thần Thông - Phần 7
 • Có Thần Thông - Phần 8
 • Có Thần Thông - Phần 9
 • Có Thần Thông - Phần 10
 • Có Thần Thông - Phần 11
 • Có Thần Thông - Phần 12
 • Có Thần Thông - Phần 13
 • Có Thần Thông - Phần 14
 • Có Thần Thông - Phần 15
 • Có Thần Thông - Phần 16
 • Có Thần Thông - Phần 17
 • Có Thần Thông - Phần 18
 • Có Thần Thông - Phần 19
 • Có Thần Thông - Phần 20
 • Có Thần Thông - Phần 21
 • Có Thần Thông - Phần 22
 • Có Thần Thông - Phần 23
 • Có Thần Thông - Phần 24
 • Có Thần Thông - Phần 25
 • Có Thần Thông - Phần 26
 • Có Thần Thông - Phần 27
 • Có Thần Thông - Phần 28
 • Có Thần Thông - Phần 29
 • Có Thần Thông - Phần 30
 • Có Thần Thông - Phần 31
 • Có Thần Thông - Phần 32
 • Có Thần Thông - Phần 33
 • Có Thần Thông - Phần 34
 • Có Thần Thông - Phần 35
 • Có Thần Thông - Phần 36
 • Có Thần Thông - Phần 37
 • Có Thần Thông - Phần 38
 • Có Thần Thông - Phần 39
 • Có Thần Thông - Phần 40
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.972

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.250

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.479

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.934

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.745

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.703

Trần Vân   0