MC YÊU THÍCH
Phong Lưu Pháp Sư

Tác giả: Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Đọc: Lão Trần

Nghe: 60

Số audio: 27

1

- Phong Lưu Pháp Sư Là câu chuyện Tiên - Sắc hiệp ly kỳ và cảm động kể về Long Nhất - một sát thủ của tổ chức Long Tổ đến từ thế kỉ 21, vì muốn báo thù cho người yêu đã bị người khác truy sát, trong một sát na trước cái chết, lại được thiên lôi chuyển kiếp thành người khác, tại một thế giới hoàn toàn mới, liệu hắn sẽ sống ra sao?
- Bao nhiêu bí ẩn đang chờ Long Nhất giải đáp? Những tuyệt sắc giai nhân nào đang đợi hắn? Cùng đọc Phong Lưu Pháp Sư để biết rõ bạn nhé! Truyện có nhiều những cảnh ân ái giường chiếu hết sức nóng bỏng, hao máu... Trẻ em cần lưu ý trước khi đọc, hoặc chỉ nên đọc khi người lớn theo kèm! >"<
- Tags: Thiên Đường Bất Tịch Mịch, Lão Trần, Phong Lưu Pháp Sư

 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 1
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 2
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 3
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 4
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 5
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 6
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 7
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 8
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 9
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 10
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 11
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 12
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 13
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 14
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 15
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 16
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 17
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 18
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 19
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 20
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 21
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 22
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 23
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 24
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 25
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 26
 • Phong Lưu Pháp Sư - Phần 27
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.610

Trần Vân   18

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.184

Trần Vân   11

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.095

Lão Trần   11

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    676

Trần Vân   8

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    641

Tuấn Anh   12

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    485

Lão Trần   11