MC YÊU THÍCH
Vũ Động Càn Khôn - Lão Trần

Tác giả: Thiên Tàm Hổ Đậu

Đọc: Lão Trần

Nghe: 134

Số audio: 118

2

- Vũ Động Càn Khôn - Từ xưa đến nay, con người luôn có khát vọng vươn lên đỉnh cao, để đổi lấy sự thành công họ đã hy sinh biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Tu Luyện chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.
- Từng bước đi trên con đường cường giả, đối mặt với những địch thủ đỉnh cấp, liệu Lâm Động sẽ thành công hay thất bại? Sẽ trở thành một cường giả đứng trên vạn người, được họ kính ngưỡng hay cũng giống như cha mình không thể ngóc đầu lên nổi... Mời các bạn cùng theo dõi!
- Tags: Thiên Tàm Hổ Đậu, Lão Trần, Vũ Động Càn Khôn

 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 1
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 2
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 3
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 4
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 5
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 6
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 7
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 8
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 9
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 10
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 11
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 12
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 13
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 14
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 15
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 16
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 17
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 18
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 19
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 20
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 21
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 22
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 23
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 24
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 25
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 26
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 27
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 28
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 29
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 30
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 31
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 32
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 33
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 34
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 35
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 36
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 37
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 38
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 39
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 40
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 41
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 42
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 43
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 44
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 45
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 46
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 47
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 48
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 49
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 50
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 51
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 52
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 53
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 54
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 55
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 56
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 57
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 58
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 59
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 60
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 61
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 62
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 63
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 64
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 65
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 66
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 67
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 68
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 69
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 70
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 71
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 72
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 73
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 74
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 75
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 76
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 77
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 78
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 79
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 80
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 81
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 82
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 83
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 84
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 85
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 86
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 87
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 88
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 89
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 90
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 91
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 92
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 93
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 94
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 95
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 96
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 97
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 98
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 99
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 100
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 101
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 102
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 103
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 104
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 105
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 106
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 107
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 108
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 109
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 110
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 111
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 112
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 113
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 114
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 115
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 116
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 117
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 118
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.630

Trần Vân   18

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.197

Trần Vân   18

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.115

Lão Trần   13

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    686

Trần Vân   11

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    646

Tuấn Anh   12

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    497

Lão Trần   8