MC YÊU THÍCH
Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tác giả: Vũ Phong

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 58

Số audio: 216

1

- Nhân vật chính là Nhạc Thành, một phế vật không tu luyện được đấu khí và ma pháp nên đã bị hôn thê của mình là Dịch Thiến từ hôn, thất vọng vì cuộc sống, Nhạc Thành đã chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình. Đúng lúc mọi người tưởng rằng Nhạc Thành đã chết thì siêu cấp tán ma Lục Phong vì độ kiếp năm lần thành công, đến lần cuối thì thất bại, thân thể tan nát đã nhập hồn vào Nhạc Thành, nắm giữ cả thể xác và suy nghĩ của hắn.
- Sau khi sống lại, Nhạc Thành từ một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí và ma pháp đã có thể tu luyện chân khí và luyện đan, hắn bắt đầu lột xác, trở thành một con người khác hẳn, đầy mạnh mẽ và lãnh khí. Với thực lực tu chân, cùng với các pháp khí, trận pháp, đan dược của mình, Nhạc Thành đã từng bước gây dựng thế lực cho mình, nắm trong tay Phá Quân doanh kiêu hùng, dưới trướng có không ít cường giả siêu cấp, Đấu sư, luyện dược sư ma pháp sư, ma thú cho đến cổ thú, thần thú đánh bại rất nhiều kiêu hùng và bá chủ một phương… Trong quá trình gây dựng thực lực hắn đã gặp và chiếm được trái tim của rất nhiều mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành: Yến Hiểu Kỳ, Tư Mã Yên Nhiên, Đông Phương Hiểu Hiểu.. mỗi người đều là một câu chuyện hấp dẫn... Tạo ra một cảnh tượng tu chân hoành hành ở dị giới.
- Mời các bạn lắng nghe truyện
- Tags: Vũ Phong, Tuấn Anh

 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 1
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 2
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 3
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 4
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 5
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 6
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 7
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 8
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 9
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 10
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 11
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 12
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 13
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 14
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 15
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 16
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 17
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 18
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 19
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 20
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 21
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 22
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 23
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 24
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 25
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 26
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 27
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 28
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 29
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 30
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 31
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 32
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 33
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 34
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 35
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 36
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 37
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 38
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 39
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 40
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 41
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 42
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 43
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 44
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 45
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 46
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 47
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 48
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 49
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 50
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 51
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 52
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 53
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 54
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 55
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 56
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 57
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 58
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 59
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 60
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 61
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 62
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 63
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 64
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 65
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 66
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 67
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 68
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 69
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 70
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 71
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 72
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 73
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 74
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 75
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 76
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 77
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 78
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 79
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 80
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 81
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 82
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 83
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 84
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 85
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 86
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 87
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 88
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 89
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 90
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 91
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 92
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 93
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 94
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 95
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 96
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 97
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 98
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 99
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 100
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 101
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 102
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 103
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 104
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 105
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 106
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 107
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 108
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 109
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 110
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 111
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 112
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 113
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 114
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 115
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 116
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 117
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 118
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 119
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 120
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 121
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 122
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 123
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 124
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 125
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 126
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 127
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 128
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 129
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 130
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 131
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 132
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 133
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 134
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 135
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 136
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 137
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 138
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 139
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 140
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 141
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 142
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 143
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 144
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 145
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 146
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 147
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 148
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 149
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 150
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 151
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 152
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 153
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 154
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 155
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 156
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 157
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 158
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 159
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 160
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 161
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 162
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 163
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 164
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 165
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 166
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 167
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 168
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 169
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 170
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 171
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 172
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 173
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 174
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 175
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 176
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 177
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 178
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 179
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 180
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 181
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 182
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 183
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 184
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 185
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 186
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 187
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 188
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 189
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 190
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 191
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 192
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 193
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 194
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 195
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 196
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 197
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 198
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 199
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 200
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 201
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 202
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 203
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 204
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 205
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 206
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 207
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 208
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 209
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 210
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 211
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 212
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 213
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 214
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 215
 • Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phần 216
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.630

Trần Vân   17

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.197

Trần Vân   18

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.115

Lão Trần   13

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    686

Trần Vân   11

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    646

Tuấn Anh   12

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    497

Lão Trần   8