MC YÊU THÍCH
Thần Thám

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ

Đọc: Hoàng Vinh

Nghe: 528

Số audio: 42

- Mời các bạn nghe truyện Thần Thám trọng sinh qua giọng đọc Hoàng Vinh
- Tags: Khoáng Hải Vong Hồ, Hoàng Vinh

 • Thần Thám - Phần 1
 • Thần Thám - Phần 2
 • Thần Thám - Phần 3
 • Thần Thám - Phần 4
 • Thần Thám - Phần 5
 • Thần Thám - Phần 6
 • Thần Thám - Phần 7
 • Thần Thám - Phần 8
 • Thần Thám - Phần 9
 • Thần Thám - Phần 10
 • Thần Thám - Phần 11
 • Thần Thám - Phần 12
 • Thần Thám - Phần 13
 • Thần Thám - Phần 14
 • Thần Thám - Phần 15
 • Thần Thám - Phần 16
 • Thần Thám - Phần 17
 • Thần Thám - Phần 18
 • Thần Thám - Phần 19
 • Thần Thám - Phần 20
 • Thần Thám - Phần 21
 • Thần Thám - Phần 22
 • Thần Thám - Phần 23
 • Thần Thám - Phần 24
 • Thần Thám - Phần 25
 • Thần Thám - Phần 26
 • Thần Thám - Phần 27
 • Thần Thám - Phần 28
 • Thần Thám - Phần 29
 • Thần Thám - Phần 30
 • Thần Thám - Phần 31
 • Thần Thám - Phần 32
 • Thần Thám - Phần 33
 • Thần Thám - Phần 34
 • Thần Thám - Phần 35
 • Thần Thám - Phần 36
 • Thần Thám - Phần 37
 • Thần Thám - Phần 38
 • Thần Thám - Phần 39
 • Thần Thám - Phần 40
 • Thần Thám - Phần 41
 • Thần Thám - Phần 42
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 29.231

Vũ Luyện Điên Phong  1292

Tác giả: Mạc Mặc

Đọc: Trần Vân    Nghe: 14.835

Đấu Phá Thương Khung  289

Tác giả: Thiên Tàm Hổ Đậu

Đọc: Lão Trần    Nghe: 14.126

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  285

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 10.833

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 9.381

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Tác giả: Vũ Phong

Đọc: Tuấn Anh    Nghe: 7.879