MC YÊU THÍCH
Thần Thám

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ

Đọc: Hoàng Vinh

Nghe: 1.254

Số audio: 42

0

- Mời các bạn nghe truyện Thần Thám trọng sinh qua giọng đọc Hoàng Vinh
- Tags: Khoáng Hải Vong Hồ, Hoàng Vinh

 • Thần Thám - Phần 1
 • Thần Thám - Phần 2
 • Thần Thám - Phần 3
 • Thần Thám - Phần 4
 • Thần Thám - Phần 5
 • Thần Thám - Phần 6
 • Thần Thám - Phần 7
 • Thần Thám - Phần 8
 • Thần Thám - Phần 9
 • Thần Thám - Phần 10
 • Thần Thám - Phần 11
 • Thần Thám - Phần 12
 • Thần Thám - Phần 13
 • Thần Thám - Phần 14
 • Thần Thám - Phần 15
 • Thần Thám - Phần 16
 • Thần Thám - Phần 17
 • Thần Thám - Phần 18
 • Thần Thám - Phần 19
 • Thần Thám - Phần 20
 • Thần Thám - Phần 21
 • Thần Thám - Phần 22
 • Thần Thám - Phần 23
 • Thần Thám - Phần 24
 • Thần Thám - Phần 25
 • Thần Thám - Phần 26
 • Thần Thám - Phần 27
 • Thần Thám - Phần 28
 • Thần Thám - Phần 29
 • Thần Thám - Phần 30
 • Thần Thám - Phần 31
 • Thần Thám - Phần 32
 • Thần Thám - Phần 33
 • Thần Thám - Phần 34
 • Thần Thám - Phần 35
 • Thần Thám - Phần 36
 • Thần Thám - Phần 37
 • Thần Thám - Phần 38
 • Thần Thám - Phần 39
 • Thần Thám - Phần 40
 • Thần Thám - Phần 41
 • Thần Thám - Phần 42
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.938

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.223

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.466

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.914

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.728

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.699

Trần Vân   0