MC YÊU THÍCH
Bất Tử Bất Diệt

Tác giả: Thần Đông

Đọc: Lão Trần

Nghe: 153

Số audio: 41

0

- Tác giả Thần Đông với nhiều tác phẩm kinh điển như Già Thiên - Trường Sinh Giới... Truyện kể về Độc Cô Bại Thiên - Là đời trước của bối cảnh trong tác phẩm Thần Mộ. Nếu như đã đọc 2 phần của truyện Thần Mộ bạn chắc chắn sẽ nhận ra Độc Cô Bại Thiên là ai. - Năm 7840 chín nước tại Thiên vũ đại lục nổ ra đại chiến. Trải qua hơn mười năm giao tranh kết quả bốn nước bị diệt, năm nước còn lại thì nguyên khí cũng bị tổn thương nghiêm trọng không còn khả năng tiếp tục giao chiến. Vì vậy, cuối cùng giữa năm nước đã ngồi lại và cùng ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. - Sau cuộc đại chiến, cả đại lục như tan hoang phải làm lại từ đầu. Năm 7878, hơn hai mươi năm sau cuộc đại chiến giữa chin nước chỉ còn lại năm nước là Thanh Phong, Bái Nguyệt, Hán Đường, Vô Song cùng Tân Minh. Năm nước này sau nhiều năm ngưng chiến, nguyên khí cũng đã hồi phục . Cả đại lục tiêu điều khi xưa cuối cùng cũng phồn vinh trở lại. - Trường sinh cốc thuộc phạm vi của Hán Đường đế quốc. Cây cối trong cốc quanh năm suốt tháng lúc nào cũng xanh tươi, tràn ngập sinh khí. Theo truyền thuyết tương truyền khi xưa Trường sinh cốc là nơi cư ngụ của một vị nhất đại ma quân, võ công đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, tung hoành khắp đại lục không có địch thủ... - Tags: Thần Đông, Lão Trần, Bất Tử Bất Diệt

 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 1
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 2
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 3
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 4
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 5
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 6
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 7
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 8
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 9
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 10
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 11
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 12
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 13
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 14
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 15
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 16
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 17
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 18
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 19
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 20
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 21
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 22
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 23
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 24
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 25
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 26
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 27
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 28
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 29
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 30
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 31
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 32
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 33
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 34
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 35
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 36
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 37
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 38
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 39
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 40
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 41
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.610

Trần Vân   19

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.179

Trần Vân   12

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.095

Lão Trần   12

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    676

Trần Vân   10

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    640

Tuấn Anh   12

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    484

Lão Trần   9