MC YÊU THÍCH
Bất Tử Bất Diệt

Tác giả: Thần Đông

Đọc: Lão Trần

Nghe: 1.522

Số audio: 41

0

- Tác giả Thần Đông với nhiều tác phẩm kinh điển như Già Thiên - Trường Sinh Giới... Truyện kể về Độc Cô Bại Thiên - Là đời trước của bối cảnh trong tác phẩm Thần Mộ. Nếu như đã đọc 2 phần của truyện Thần Mộ bạn chắc chắn sẽ nhận ra Độc Cô Bại Thiên là ai. - Năm 7840 chín nước tại Thiên vũ đại lục nổ ra đại chiến. Trải qua hơn mười năm giao tranh kết quả bốn nước bị diệt, năm nước còn lại thì nguyên khí cũng bị tổn thương nghiêm trọng không còn khả năng tiếp tục giao chiến. Vì vậy, cuối cùng giữa năm nước đã ngồi lại và cùng ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. - Sau cuộc đại chiến, cả đại lục như tan hoang phải làm lại từ đầu. Năm 7878, hơn hai mươi năm sau cuộc đại chiến giữa chin nước chỉ còn lại năm nước là Thanh Phong, Bái Nguyệt, Hán Đường, Vô Song cùng Tân Minh. Năm nước này sau nhiều năm ngưng chiến, nguyên khí cũng đã hồi phục . Cả đại lục tiêu điều khi xưa cuối cùng cũng phồn vinh trở lại. - Trường sinh cốc thuộc phạm vi của Hán Đường đế quốc. Cây cối trong cốc quanh năm suốt tháng lúc nào cũng xanh tươi, tràn ngập sinh khí. Theo truyền thuyết tương truyền khi xưa Trường sinh cốc là nơi cư ngụ của một vị nhất đại ma quân, võ công đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, tung hoành khắp đại lục không có địch thủ... - Tags: Thần Đông, Lão Trần, Bất Tử Bất Diệt

 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 1
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 2
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 3
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 4
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 5
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 6
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 7
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 8
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 9
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 10
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 11
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 12
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 13
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 14
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 15
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 16
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 17
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 18
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 19
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 20
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 21
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 22
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 23
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 24
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 25
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 26
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 27
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 28
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 29
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 30
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 31
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 32
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 33
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 34
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 35
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 36
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 37
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 38
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 39
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 40
 • Bất Tử Bất Diệt - Phần 41
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.446

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.311

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.584

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.946

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.488

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.828

Tuấn Anh   0