MC YÊU THÍCH
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Đọc: Trần Vân

Nghe: 24.616

Số audio: 558

0

- Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ cũng không phải là xa lạ với tác phẩm Dị Thế Tà Quân. Sau kết thúc bộ Dị Thế Tà Quân thì tác giả này đã viết tiếp bộ Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên. Với phong cách viết hài hước, xây dựng tình tiết hợp lý và kịch tính, truyện không mất bao nhiêu thời gian đã liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng truyện Tiêp hiệp - Kỳ huyễn của trang truyện qidian.
- Sở Dương kiếp trước vì lấy được bí tịch Cửu Kiếp kiếm mà bị cao thủ trong thiên hạ vây giết. Trước khi chết, hắn mới ngộ ra con đường của mình từ trước đến nay là sai. Dưới sự nuối tiếc, tuyệt vọng, hắn đã dùng chính máu trong tim của mình để kích phát ra tuyệt chiêu cuối cùng của Cửu Kiếp kiếm, không ngờ đã làm sống lại kiếm hồn của Cửu Kiếp kiếm. Nhờ năng lực đặc dị của kiếm hồn Cửu Kiếp kiếm, hắn đã quay trở lại thời điểm hắn mới gia nhập môn phái của hắn - Thiên Ngoại lâu. Trùng sinh lại với kiếm hồn Cửu Kiếp kiếm trong người, hắn đã đi trên một con đường mới khác hẳn hoàn toàn với kiếp trước, ân oán tình thù kiếm này sẽ giải quyết như thế nào, hắn đi trên con đường kiếm đạo đỉnh phong như thế nào, kiếm đạo là vô tình hay hữu tình, mời quý độc giả theo dõi bộ truyện sẽ rõ…
- Tags: Phong Lăng Thiên Hạ, Trần Vân, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

 • Ngạo Thế CTT - Phần 1
 • Ngạo Thế CTT - Phần 2
 • Ngạo Thế CTT - Phần 3
 • Ngạo Thế CTT - Phần 4
 • Ngạo Thế CTT - Phần 5
 • Ngạo Thế CTT - Phần 6
 • Ngạo Thế CTT - Phần 7
 • Ngạo Thế CTT - Phần 8
 • Ngạo Thế CTT - Phần 9
 • Ngạo Thế CTT - Phần 10
 • Ngạo Thế CTT - Phần 11
 • Ngạo Thế CTT - Phần 12
 • Ngạo Thế CTT - Phần 13
 • Ngạo Thế CTT - Phần 14
 • Ngạo Thế CTT - Phần 15
 • Ngạo Thế CTT - Phần 16
 • Ngạo Thế CTT - Phần 17
 • Ngạo Thế CTT - Phần 18
 • Ngạo Thế CTT - Phần 19
 • Ngạo Thế CTT - Phần 20
 • Ngạo Thế CTT - Phần 21
 • Ngạo Thế CTT - Phần 22
 • Ngạo Thế CTT - Phần 23
 • Ngạo Thế CTT - Phần 24
 • Ngạo Thế CTT - Phần 25
 • Ngạo Thế CTT - Phần 26
 • Ngạo Thế CTT - Phần 27
 • Ngạo Thế CTT - Phần 28
 • Ngạo Thế CTT - Phần 29
 • Ngạo Thế CTT - Phần 30
 • Ngạo Thế CTT - Phần 31
 • Ngạo Thế CTT - Phần 32
 • Ngạo Thế CTT - Phần 33
 • Ngạo Thế CTT - Phần 34
 • Ngạo Thế CTT - Phần 35
 • Ngạo Thế CTT - Phần 36
 • Ngạo Thế CTT - Phần 37
 • Ngạo Thế CTT - Phần 38
 • Ngạo Thế CTT - Phần 39
 • Ngạo Thế CTT - Phần 40
 • Ngạo Thế CTT - Phần 41
 • Ngạo Thế CTT - Phần 42
 • Ngạo Thế CTT - Phần 43
 • Ngạo Thế CTT - Phần 44
 • Ngạo Thế CTT - Phần 45
 • Ngạo Thế CTT - Phần 46
 • Ngạo Thế CTT - Phần 47
 • Ngạo Thế CTT - Phần 48
 • Ngạo Thế CTT - Phần 49
 • Ngạo Thế CTT - Phần 50
 • Ngạo Thế CTT - Phần 51
 • Ngạo Thế CTT - Phần 52
 • Ngạo Thế CTT - Phần 53
 • Ngạo Thế CTT - Phần 54
 • Ngạo Thế CTT - Phần 55
 • Ngạo Thế CTT - Phần 56
 • Ngạo Thế CTT - Phần 57
 • Ngạo Thế CTT - Phần 58
 • Ngạo Thế CTT - Phần 59
 • Ngạo Thế CTT - Phần 60
 • Ngạo Thế CTT - Phần 61
 • Ngạo Thế CTT - Phần 62
 • Ngạo Thế CTT - Phần 63
 • Ngạo Thế CTT - Phần 64
 • Ngạo Thế CTT - Phần 65
 • Ngạo Thế CTT - Phần 66
 • Ngạo Thế CTT - Phần 67
 • Ngạo Thế CTT - Phần 68
 • Ngạo Thế CTT - Phần 69
 • Ngạo Thế CTT - Phần 70
 • Ngạo Thế CTT - Phần 71
 • Ngạo Thế CTT - Phần 72
 • Ngạo Thế CTT - Phần 73
 • Ngạo Thế CTT - Phần 74
 • Ngạo Thế CTT - Phần 75
 • Ngạo Thế CTT - Phần 76
 • Ngạo Thế CTT - Phần 77
 • Ngạo Thế CTT - Phần 78
 • Ngạo Thế CTT - Phần 79
 • Ngạo Thế CTT - Phần 80
 • Ngạo Thế CTT - Phần 81
 • Ngạo Thế CTT - Phần 82
 • Ngạo Thế CTT - Phần 83
 • Ngạo Thế CTT - Phần 84
 • Ngạo Thế CTT - Phần 85
 • Ngạo Thế CTT - Phần 86
 • Ngạo Thế CTT - Phần 87
 • Ngạo Thế CTT - Phần 88
 • Ngạo Thế CTT - Phần 89
 • Ngạo Thế CTT - Phần 90
 • Ngạo Thế CTT - Phần 91
 • Ngạo Thế CTT - Phần 92
 • Ngạo Thế CTT - Phần 93
 • Ngạo Thế CTT - Phần 94
 • Ngạo Thế CTT - Phần 95
 • Ngạo Thế CTT - Phần 96
 • Ngạo Thế CTT - Phần 97
 • Ngạo Thế CTT - Phần 98
 • Ngạo Thế CTT - Phần 99
 • Ngạo Thế CTT - Phần 100
 • Ngạo Thế CTT - Phần 101
 • Ngạo Thế CTT - Phần 102
 • Ngạo Thế CTT - Phần 103
 • Ngạo Thế CTT - Phần 104
 • Ngạo Thế CTT - Phần 105
 • Ngạo Thế CTT - Phần 106
 • Ngạo Thế CTT - Phần 107
 • Ngạo Thế CTT - Phần 108
 • Ngạo Thế CTT - Phần 109
 • Ngạo Thế CTT - Phần 110
 • Ngạo Thế CTT - Phần 111
 • Ngạo Thế CTT - Phần 112
 • Ngạo Thế CTT - Phần 113
 • Ngạo Thế CTT - Phần 114
 • Ngạo Thế CTT - Phần 115
 • Ngạo Thế CTT - Phần 116
 • Ngạo Thế CTT - Phần 117
 • Ngạo Thế CTT - Phần 118
 • Ngạo Thế CTT - Phần 119
 • Ngạo Thế CTT - Phần 120
 • Ngạo Thế CTT - Phần 121
 • Ngạo Thế CTT - Phần 122
 • Ngạo Thế CTT - Phần 123
 • Ngạo Thế CTT - Phần 124
 • Ngạo Thế CTT - Phần 125
 • Ngạo Thế CTT - Phần 126
 • Ngạo Thế CTT - Phần 127
 • Ngạo Thế CTT - Phần 128
 • Ngạo Thế CTT - Phần 129
 • Ngạo Thế CTT - Phần 130
 • Ngạo Thế CTT - Phần 131
 • Ngạo Thế CTT - Phần 132
 • Ngạo Thế CTT - Phần 133
 • Ngạo Thế CTT - Phần 134
 • Ngạo Thế CTT - Phần 135
 • Ngạo Thế CTT - Phần 136
 • Ngạo Thế CTT - Phần 137
 • Ngạo Thế CTT - Phần 138
 • Ngạo Thế CTT - Phần 139
 • Ngạo Thế CTT - Phần 140
 • Ngạo Thế CTT - Phần 141
 • Ngạo Thế CTT - Phần 142
 • Ngạo Thế CTT - Phần 143
 • Ngạo Thế CTT - Phần 144
 • Ngạo Thế CTT - Phần 145
 • Ngạo Thế CTT - Phần 146
 • Ngạo Thế CTT - Phần 147
 • Ngạo Thế CTT - Phần 148
 • Ngạo Thế CTT - Phần 149
 • Ngạo Thế CTT - Phần 150
 • Ngạo Thế CTT - Phần 151
 • Ngạo Thế CTT - Phần 152
 • Ngạo Thế CTT - Phần 153
 • Ngạo Thế CTT - Phần 154
 • Ngạo Thế CTT - Phần 155
 • Ngạo Thế CTT - Phần 156
 • Ngạo Thế CTT - Phần 157
 • Ngạo Thế CTT - Phần 158
 • Ngạo Thế CTT - Phần 159
 • Ngạo Thế CTT - Phần 160
 • Ngạo Thế CTT - Phần 161
 • Ngạo Thế CTT - Phần 162
 • Ngạo Thế CTT - Phần 163
 • Ngạo Thế CTT - Phần 164
 • Ngạo Thế CTT - Phần 165
 • Ngạo Thế CTT - Phần 166
 • Ngạo Thế CTT - Phần 167
 • Ngạo Thế CTT - Phần 168
 • Ngạo Thế CTT - Phần 169
 • Ngạo Thế CTT - Phần 170
 • Ngạo Thế CTT - Phần 171
 • Ngạo Thế CTT - Phần 172
 • Ngạo Thế CTT - Phần 173
 • Ngạo Thế CTT - Phần 174
 • Ngạo Thế CTT - Phần 175
 • Ngạo Thế CTT - Phần 176
 • Ngạo Thế CTT - Phần 177
 • Ngạo Thế CTT - Phần 178
 • Ngạo Thế CTT - Phần 179
 • Ngạo Thế CTT - Phần 180
 • Ngạo Thế CTT - Phần 181
 • Ngạo Thế CTT - Phần 182
 • Ngạo Thế CTT - Phần 183
 • Ngạo Thế CTT - Phần 184
 • Ngạo Thế CTT - Phần 185
 • Ngạo Thế CTT - Phần 186
 • Ngạo Thế CTT - Phần 187
 • Ngạo Thế CTT - Phần 188
 • Ngạo Thế CTT - Phần 189
 • Ngạo Thế CTT - Phần 190
 • Ngạo Thế CTT - Phần 191
 • Ngạo Thế CTT - Phần 192
 • Ngạo Thế CTT - Phần 193
 • Ngạo Thế CTT - Phần 194
 • Ngạo Thế CTT - Phần 195
 • Ngạo Thế CTT - Phần 196
 • Ngạo Thế CTT - Phần 197
 • Ngạo Thế CTT - Phần 198
 • Ngạo Thế CTT - Phần 199
 • Ngạo Thế CTT - Phần 200
 • Ngạo Thế CTT - Phần 201
 • Ngạo Thế CTT - Phần 202
 • Ngạo Thế CTT - Phần 203
 • Ngạo Thế CTT - Phần 204
 • Ngạo Thế CTT - Phần 205
 • Ngạo Thế CTT - Phần 206
 • Ngạo Thế CTT - Phần 207
 • Ngạo Thế CTT - Phần 208
 • Ngạo Thế CTT - Phần 209
 • Ngạo Thế CTT - Phần 210
 • Ngạo Thế CTT - Phần 211
 • Ngạo Thế CTT - Phần 212
 • Ngạo Thế CTT - Phần 213
 • Ngạo Thế CTT - Phần 214
 • Ngạo Thế CTT - Phần 215
 • Ngạo Thế CTT - Phần 216
 • Ngạo Thế CTT - Phần 217
 • Ngạo Thế CTT - Phần 218
 • Ngạo Thế CTT - Phần 219
 • Ngạo Thế CTT - Phần 220
 • Ngạo Thế CTT - Phần 221
 • Ngạo Thế CTT - Phần 222
 • Ngạo Thế CTT - Phần 223
 • Ngạo Thế CTT - Phần 224
 • Ngạo Thế CTT - Phần 225
 • Ngạo Thế CTT - Phần 226
 • Ngạo Thế CTT - Phần 227
 • Ngạo Thế CTT - Phần 228
 • Ngạo Thế CTT - Phần 229
 • Ngạo Thế CTT - Phần 230
 • Ngạo Thế CTT - Phần 231
 • Ngạo Thế CTT - Phần 232
 • Ngạo Thế CTT - Phần 233
 • Ngạo Thế CTT - Phần 234
 • Ngạo Thế CTT - Phần 235
 • Ngạo Thế CTT - Phần 236
 • Ngạo Thế CTT - Phần 237
 • Ngạo Thế CTT - Phần 238
 • Ngạo Thế CTT - Phần 239
 • Ngạo Thế CTT - Phần 240
 • Ngạo Thế CTT - Phần 241
 • Ngạo Thế CTT - Phần 242
 • Ngạo Thế CTT - Phần 243
 • Ngạo Thế CTT - Phần 244
 • Ngạo Thế CTT - Phần 245
 • Ngạo Thế CTT - Phần 246
 • Ngạo Thế CTT - Phần 247
 • Ngạo Thế CTT - Phần 248
 • Ngạo Thế CTT - Phần 249
 • Ngạo Thế CTT - Phần 250
 • Ngạo Thế CTT - Phần 251
 • Ngạo Thế CTT - Phần 252
 • Ngạo Thế CTT - Phần 253
 • Ngạo Thế CTT - Phần 254
 • Ngạo Thế CTT - Phần 255
 • Ngạo Thế CTT - Phần 256
 • Ngạo Thế CTT - Phần 257
 • Ngạo Thế CTT - Phần 258
 • Ngạo Thế CTT - Phần 259
 • Ngạo Thế CTT - Phần 260
 • Ngạo Thế CTT - Phần 261
 • Ngạo Thế CTT - Phần 262
 • Ngạo Thế CTT - Phần 263
 • Ngạo Thế CTT - Phần 264
 • Ngạo Thế CTT - Phần 265
 • Ngạo Thế CTT - Phần 266
 • Ngạo Thế CTT - Phần 267
 • Ngạo Thế CTT - Phần 268
 • Ngạo Thế CTT - Phần 269
 • Ngạo Thế CTT - Phần 270
 • Ngạo Thế CTT - Phần 271
 • Ngạo Thế CTT - Phần 272
 • Ngạo Thế CTT - Phần 273
 • Ngạo Thế CTT - Phần 274
 • Ngạo Thế CTT - Phần 275
 • Ngạo Thế CTT - Phần 276
 • Ngạo Thế CTT - Phần 277
 • Ngạo Thế CTT - Phần 278
 • Ngạo Thế CTT - Phần 279
 • Ngạo Thế CTT - Phần 280
 • Ngạo Thế CTT - Phần 281
 • Ngạo Thế CTT - Phần 282
 • Ngạo Thế CTT - Phần 283
 • Ngạo Thế CTT - Phần 284
 • Ngạo Thế CTT - Phần 285
 • Ngạo Thế CTT - Phần 286
 • Ngạo Thế CTT - Phần 287
 • Ngạo Thế CTT - Phần 288
 • Ngạo Thế CTT - Phần 289
 • Ngạo Thế CTT - Phần 290
 • Ngạo Thế CTT - Phần 291
 • Ngạo Thế CTT - Phần 292
 • Ngạo Thế CTT - Phần 293
 • Ngạo Thế CTT - Phần 294
 • Ngạo Thế CTT - Phần 295
 • Ngạo Thế CTT - Phần 296
 • Ngạo Thế CTT - Phần 297
 • Ngạo Thế CTT - Phần 298
 • Ngạo Thế CTT - Phần 299
 • Ngạo Thế CTT - Phần 300
 • Ngạo Thế CTT - Phần 301
 • Ngạo Thế CTT - Phần 302
 • Ngạo Thế CTT - Phần 303
 • Ngạo Thế CTT - Phần 304
 • Ngạo Thế CTT - Phần 305
 • Ngạo Thế CTT - Phần 306
 • Ngạo Thế CTT - Phần 307
 • Ngạo Thế CTT - Phần 308
 • Ngạo Thế CTT - Phần 309
 • Ngạo Thế CTT - Phần 310
 • Ngạo Thế CTT - Phần 311
 • Ngạo Thế CTT - Phần 312
 • Ngạo Thế CTT - Phần 313
 • Ngạo Thế CTT - Phần 314
 • Ngạo Thế CTT - Phần 315
 • Ngạo Thế CTT - Phần 316
 • Ngạo Thế CTT - Phần 317
 • Ngạo Thế CTT - Phần 318
 • Ngạo Thế CTT - Phần 319
 • Ngạo Thế CTT - Phần 320
 • Ngạo Thế CTT - Phần 321
 • Ngạo Thế CTT - Phần 322
 • Ngạo Thế CTT - Phần 323
 • Ngạo Thế CTT - Phần 324
 • Ngạo Thế CTT - Phần 325
 • Ngạo Thế CTT - Phần 326
 • Ngạo Thế CTT - Phần 327
 • Ngạo Thế CTT - Phần 328
 • Ngạo Thế CTT - Phần 329
 • Ngạo Thế CTT - Phần 330
 • Ngạo Thế CTT - Phần 331
 • Ngạo Thế CTT - Phần 332
 • Ngạo Thế CTT - Phần 333
 • Ngạo Thế CTT - Phần 334
 • Ngạo Thế CTT - Phần 335
 • Ngạo Thế CTT - Phần 336
 • Ngạo Thế CTT - Phần 337
 • Ngạo Thế CTT - Phần 338
 • Ngạo Thế CTT - Phần 339
 • Ngạo Thế CTT - Phần 340
 • Ngạo Thế CTT - Phần 341
 • Ngạo Thế CTT - Phần 342
 • Ngạo Thế CTT - Phần 343
 • Ngạo Thế CTT - Phần 344
 • Ngạo Thế CTT - Phần 345
 • Ngạo Thế CTT - Phần 346
 • Ngạo Thế CTT - Phần 347
 • Ngạo Thế CTT - Phần 348
 • Ngạo Thế CTT - Phần 349
 • Ngạo Thế CTT - Phần 350
 • Ngạo Thế CTT - Phần 351
 • Ngạo Thế CTT - Phần 352
 • Ngạo Thế CTT - Phần 353
 • Ngạo Thế CTT - Phần 354
 • Ngạo Thế CTT - Phần 355
 • Ngạo Thế CTT - Phần 356
 • Ngạo Thế CTT - Phần 357
 • Ngạo Thế CTT - Phần 358
 • Ngạo Thế CTT - Phần 359
 • Ngạo Thế CTT - Phần 360
 • Ngạo Thế CTT - Phần 361
 • Ngạo Thế CTT - Phần 362
 • Ngạo Thế CTT - Phần 363
 • Ngạo Thế CTT - Phần 364
 • Ngạo Thế CTT - Phần 365
 • Ngạo Thế CTT - Phần 366
 • Ngạo Thế CTT - Phần 367
 • Ngạo Thế CTT - Phần 368
 • Ngạo Thế CTT - Phần 369
 • Ngạo Thế CTT - Phần 370
 • Ngạo Thế CTT - Phần 371
 • Ngạo Thế CTT - Phần 372
 • Ngạo Thế CTT - Phần 373
 • Ngạo Thế CTT - Phần 374
 • Ngạo Thế CTT - Phần 375
 • Ngạo Thế CTT - Phần 376
 • Ngạo Thế CTT - Phần 377
 • Ngạo Thế CTT - Phần 378
 • Ngạo Thế CTT - Phần 379
 • Ngạo Thế CTT - Phần 380
 • Ngạo Thế CTT - Phần 381
 • Ngạo Thế CTT - Phần 382
 • Ngạo Thế CTT - Phần 383
 • Ngạo Thế CTT - Phần 384
 • Ngạo Thế CTT - Phần 385
 • Ngạo Thế CTT - Phần 386
 • Ngạo Thế CTT - Phần 387
 • Ngạo Thế CTT - Phần 388
 • Ngạo Thế CTT - Phần 389
 • Ngạo Thế CTT - Phần 390
 • Ngạo Thế CTT - Phần 391
 • Ngạo Thế CTT - Phần 392
 • Ngạo Thế CTT - Phần 393
 • Ngạo Thế CTT - Phần 394
 • Ngạo Thế CTT - Phần 395
 • Ngạo Thế CTT - Phần 396
 • Ngạo Thế CTT - Phần 397
 • Ngạo Thế CTT - Phần 398
 • Ngạo Thế CTT - Phần 399
 • Ngạo Thế CTT - Phần 400
 • Ngạo Thế CTT - Phần 401
 • Ngạo Thế CTT - Phần 402
 • Ngạo Thế CTT - Phần 403
 • Ngạo Thế CTT - Phần 404
 • Ngạo Thế CTT - Phần 405
 • Ngạo Thế CTT - Phần 406
 • Ngạo Thế CTT - Phần 407
 • Ngạo Thế CTT - Phần 408
 • Ngạo Thế CTT - Phần 409
 • Ngạo Thế CTT - Phần 410
 • Ngạo Thế CTT - Phần 411
 • Ngạo Thế CTT - Phần 412
 • Ngạo Thế CTT - Phần 413
 • Ngạo Thế CTT - Phần 414
 • Ngạo Thế CTT - Phần 415
 • Ngạo Thế CTT - Phần 416
 • Ngạo Thế CTT - Phần 417
 • Ngạo Thế CTT - Phần 418
 • Ngạo Thế CTT - Phần 419
 • Ngạo Thế CTT - Phần 420
 • Ngạo Thế CTT - Phần 421
 • Ngạo Thế CTT - Phần 422
 • Ngạo Thế CTT - Phần 423
 • Ngạo Thế CTT - Phần 424
 • Ngạo Thế CTT - Phần 425
 • Ngạo Thế CTT - Phần 426
 • Ngạo Thế CTT - Phần 427
 • Ngạo Thế CTT - Phần 428
 • Ngạo Thế CTT - Phần 429
 • Ngạo Thế CTT - Phần 430
 • Ngạo Thế CTT - Phần 431
 • Ngạo Thế CTT - Phần 432
 • Ngạo Thế CTT - Phần 433
 • Ngạo Thế CTT - Phần 434
 • Ngạo Thế CTT - Phần 435
 • Ngạo Thế CTT - Phần 436
 • Ngạo Thế CTT - Phần 437
 • Ngạo Thế CTT - Phần 438
 • Ngạo Thế CTT - Phần 439
 • Ngạo Thế CTT - Phần 440
 • Ngạo Thế CTT - Phần 441
 • Ngạo Thế CTT - Phần 442
 • Ngạo Thế CTT - Phần 443
 • Ngạo Thế CTT - Phần 444
 • Ngạo Thế CTT - Phần 445
 • Ngạo Thế CTT - Phần 446
 • Ngạo Thế CTT - Phần 447
 • Ngạo Thế CTT - Phần 448
 • Ngạo Thế CTT - Phần 449
 • Ngạo Thế CTT - Phần 450
 • Ngạo Thế CTT - Phần 451
 • Ngạo Thế CTT - Phần 452
 • Ngạo Thế CTT - Phần 453
 • Ngạo Thế CTT - Phần 454
 • Ngạo Thế CTT - Phần 455
 • Ngạo Thế CTT - Phần 456
 • Ngạo Thế CTT - Phần 457
 • Ngạo Thế CTT - Phần 458
 • Ngạo Thế CTT - Phần 459
 • Ngạo Thế CTT - Phần 460
 • Ngạo Thế CTT - Phần 461
 • Ngạo Thế CTT - Phần 462
 • Ngạo Thế CTT - Phần 463
 • Ngạo Thế CTT - Phần 464
 • Ngạo Thế CTT - Phần 465
 • Ngạo Thế CTT - Phần 466
 • Ngạo Thế CTT - Phần 467
 • Ngạo Thế CTT - Phần 468
 • Ngạo Thế CTT - Phần 469
 • Ngạo Thế CTT - Phần 470
 • Ngạo Thế CTT - Phần 471
 • Ngạo Thế CTT - Phần 472
 • Ngạo Thế CTT - Phần 473
 • Ngạo Thế CTT - Phần 474
 • Ngạo Thế CTT - Phần 475
 • Ngạo Thế CTT - Phần 476
 • Ngạo Thế CTT - Phần 477
 • Ngạo Thế CTT - Phần 478
 • Ngạo Thế CTT - Phần 479
 • Ngạo Thế CTT - Phần 480
 • Ngạo Thế CTT - Phần 481
 • Ngạo Thế CTT - Phần 482
 • Ngạo Thế CTT - Phần 483
 • Ngạo Thế CTT - Phần 484
 • Ngạo Thế CTT - Phần 485
 • Ngạo Thế CTT - Phần 486
 • Ngạo Thế CTT - Phần 487
 • Ngạo Thế CTT - Phần 488
 • Ngạo Thế CTT - Phần 489
 • Ngạo Thế CTT - Phần 490
 • Ngạo Thế CTT - Phần 491
 • Ngạo Thế CTT - Phần 492
 • Ngạo Thế CTT - Phần 493
 • Ngạo Thế CTT - Phần 494
 • Ngạo Thế CTT - Phần 495
 • Ngạo Thế CTT - Phần 496
 • Ngạo Thế CTT - Phần 497
 • Ngạo Thế CTT - Phần 498
 • Ngạo Thế CTT - Phần 499
 • Ngạo Thế CTT - Phần 500
 • Ngạo Thế CTT - Phần 501
 • Ngạo Thế CTT - Phần 502
 • Ngạo Thế CTT - Phần 503
 • Ngạo Thế CTT - Phần 504
 • Ngạo Thế CTT - Phần 505
 • Ngạo Thế CTT - Phần 506
 • Ngạo Thế CTT - Phần 507
 • Ngạo Thế CTT - Phần 508
 • Ngạo Thế CTT - Phần 509
 • Ngạo Thế CTT - Phần 510
 • Ngạo Thế CTT - Phần 511
 • Ngạo Thế CTT - Phần 512
 • Ngạo Thế CTT - Phần 513
 • Ngạo Thế CTT - Phần 514
 • Ngạo Thế CTT - Phần 515
 • Ngạo Thế CTT - Phần 516
 • Ngạo Thế CTT - Phần 517
 • Ngạo Thế CTT - Phần 518
 • Ngạo Thế CTT - Phần 519
 • Ngạo Thế CTT - Phần 520
 • Ngạo Thế CTT - Phần 521
 • Ngạo Thế CTT - Phần 522
 • Ngạo Thế CTT - Phần 523
 • Ngạo Thế CTT - Phần 524
 • Ngạo Thế CTT - Phần 525
 • Ngạo Thế CTT - Phần 526
 • Ngạo Thế CTT - Phần 527
 • Ngạo Thế CTT - Phần 528
 • Ngạo Thế CTT - Phần 529
 • Ngạo Thế CTT - Phần 530
 • Ngạo Thế CTT - Phần 531
 • Ngạo Thế CTT - Phần 532
 • Ngạo Thế CTT - Phần 533
 • Ngạo Thế CTT - Phần 534
 • Ngạo Thế CTT - Phần 535
 • Ngạo Thế CTT - Phần 536
 • Ngạo Thế CTT - Phần 537
 • Ngạo Thế CTT - Phần 538
 • Ngạo Thế CTT - Phần 539
 • Ngạo Thế CTT - Phần 540
 • Ngạo Thế CTT - Phần 541
 • Ngạo Thế CTT - Phần 542
 • Ngạo Thế CTT - Phần 543
 • Ngạo Thế CTT - Phần 544
 • Ngạo Thế CTT - Phần 545
 • Ngạo Thế CTT - Phần 546
 • Ngạo Thế CTT - Phần 547
 • Ngạo Thế CTT - Phần 548
 • Ngạo Thế CTT - Phần 549
 • Ngạo Thế CTT - Phần 550
 • Ngạo Thế CTT - Phần 551
 • Ngạo Thế CTT - Phần 552
 • Ngạo Thế CTT - Phần 553
 • Ngạo Thế CTT - Phần 554
 • Ngạo Thế CTT - Phần 555
 • Ngạo Thế CTT - Phần 556
 • Ngạo Thế CTT - Phần 557
 • Ngạo Thế CTT - Phần 558
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.311

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.684

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.012

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.484

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.646

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.616

Trần Vân   0