MC YÊU THÍCH
Nạp Thiếp Ký

Tác giả: Mộc Dật

Đọc: Lão Trần

Nghe: 1.598

Số audio: 66

0

- Đây là bộ đầu tiên trong series Nạp Thiếp Ký của tác giả Mộc Dật, với nhân vật chính là một người xuyên không, hắn vốn chẳng học hành gì, nhưng lại biết vận dụng một chút kĩ thuật của tiền thế để phá án.
- Vấn đề "trung tâm" là phá án, hai đại sự đi song song là "nạp thiếp" và "sống qua ngày", ba biện pháp giải quyết là "quyền lực", "danh khí" và "sảng khoái".
- Cái gọi là "nạp thiếp" khiến người đọc liên tưởng đến tính không nghiêm túc của tác phẩm, nhưng dần dần, họ chợt nhận ra, đây là một tác phẩm xứng đáng bảo vệ cho nữ quyền: nó nói lên những tình cảm âm thầm, éo le của người trong cuộc. Chỉ có thể đọc truyện mới hiểu rõ hơn về nội sung sâu xa của nó!
- Tags: Mộc Dật, Lão Trần, Nạp Thiên Ký

 • Nạp Thiếp Ký - Phần 1
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 2
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 3
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 4
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 5
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 6
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 7
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 8
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 9
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 10
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 11
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 12
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 13
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 14
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 15
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 16
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 17
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 18
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 19
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 20
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 21
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 22
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 23
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 24
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 25
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 26
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 27
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 28
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 29
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 30
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 31
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 32
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 33
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 34
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 35
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 36
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 37
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 38
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 39
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 40
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 41
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 42
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 43
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 44
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 45
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 46
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 47
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 48
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 49
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 50
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 51
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 52
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 53
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 54
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 55
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 56
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 57
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 58
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 59
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 60
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 61
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 62
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 63
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 64
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 65
 • Nạp Thiếp Ký - Phần 66
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.458

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.315

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.591

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.952

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.489

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.834

Tuấn Anh   0