MC YÊU THÍCH
Thiên Cơ Điện

Tác giả: Duyên Phận

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 32

Số audio: 118

1

- Bạn đang đọc truyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận. Thiên Cơ môn từng là môn phái đứng đầu Trường Thanh giới, cho tới ngày cả môn phái dồn công sức xây dựng Thiên Cơ điện. Điện này xảo đoạt thiên công, khi hoàn thành thì sánh ngang Thiên Đạo. Chính vì vậy, nó không thể hoàn thành. Thiên Cơ điện bị cả Trường Thanh giới hợp lực hủy diệt, phân cắt. Thiên Cơ môn cũng từ môn phái đỉnh phong của Trường Thanh giới rớt xuống hạng tam giáo cửu lưu chuyên coi bói cho người khác.
- Cho tới khi Ninh Dạ được Côn Luân kính - một bảo vật trong Thiên Cơ điện - đưa tới Trường Thanh giới, rồi duyên phận dắt lối gia nhập Thiên Cơ môn, trở thành truyền nhân trực tiếp của Thiên Cơ điện bị tàn phá. Đó cũng là ngày bắt đầu đếm ngược cho tới lúc... Thiên Cơ môn diệt môn. Một nhân viên tình báo chuyên nghiệp tại thế giới trước phải làm sao để báo thù những môn phái bá chủ cả một thế giới và gây dựng lại môn phái cũ từ con số không?
- Bên cạnh đó, còn có những truyện cũng vô cùng hấp dẫn và thú vị như Phong Thần Châu hay Hùng Thiên Đại Lục.
- Mời các bạn nghe truyện qua giọng đọc Tuấn Anh
- Tags: Duyên Phận, Tuấn Anh

 • Thiên Cơ Điện - Phần 1
 • Thiên Cơ Điện - Phần 2
 • Thiên Cơ Điện - Phần 3
 • Thiên Cơ Điện - Phần 4
 • Thiên Cơ Điện - Phần 5
 • Thiên Cơ Điện - Phần 6
 • Thiên Cơ Điện - Phần 7
 • Thiên Cơ Điện - Phần 8
 • Thiên Cơ Điện - Phần 9
 • Thiên Cơ Điện - Phần 10
 • Thiên Cơ Điện - Phần 11
 • Thiên Cơ Điện - Phần 12
 • Thiên Cơ Điện - Phần 13
 • Thiên Cơ Điện - Phần 14
 • Thiên Cơ Điện - Phần 15
 • Thiên Cơ Điện - Phần 16
 • Thiên Cơ Điện - Phần 17
 • Thiên Cơ Điện - Phần 18
 • Thiên Cơ Điện - Phần 19
 • Thiên Cơ Điện - Phần 20
 • Thiên Cơ Điện - Phần 21
 • Thiên Cơ Điện - Phần 22
 • Thiên Cơ Điện - Phần 23
 • Thiên Cơ Điện - Phần 24
 • Thiên Cơ Điện - Phần 25
 • Thiên Cơ Điện - Phần 26
 • Thiên Cơ Điện - Phần 27
 • Thiên Cơ Điện - Phần 28
 • Thiên Cơ Điện - Phần 29
 • Thiên Cơ Điện - Phần 30
 • Thiên Cơ Điện - Phần 31
 • Thiên Cơ Điện - Phần 32
 • Thiên Cơ Điện - Phần 33
 • Thiên Cơ Điện - Phần 34
 • Thiên Cơ Điện - Phần 35
 • Thiên Cơ Điện - Phần 36
 • Thiên Cơ Điện - Phần 37
 • Thiên Cơ Điện - Phần 38
 • Thiên Cơ Điện - Phần 39
 • Thiên Cơ Điện - Phần 40
 • Thiên Cơ Điện - Phần 41
 • Thiên Cơ Điện - Phần 42
 • Thiên Cơ Điện - Phần 43
 • Thiên Cơ Điện - Phần 44
 • Thiên Cơ Điện - Phần 45
 • Thiên Cơ Điện - Phần 46
 • Thiên Cơ Điện - Phần 47
 • Thiên Cơ Điện - Phần 48
 • Thiên Cơ Điện - Phần 49
 • Thiên Cơ Điện - Phần 50
 • Thiên Cơ Điện - Phần 51
 • Thiên Cơ Điện - Phần 52
 • Thiên Cơ Điện - Phần 53
 • Thiên Cơ Điện - Phần 54
 • Thiên Cơ Điện - Phần 55
 • Thiên Cơ Điện - Phần 56
 • Thiên Cơ Điện - Phần 57
 • Thiên Cơ Điện - Phần 58
 • Thiên Cơ Điện - Phần 59
 • Thiên Cơ Điện - Phần 60
 • Thiên Cơ Điện - Phần 61
 • Thiên Cơ Điện - Phần 62
 • Thiên Cơ Điện - Phần 63
 • Thiên Cơ Điện - Phần 64
 • Thiên Cơ Điện - Phần 65
 • Thiên Cơ Điện - Phần 66
 • Thiên Cơ Điện - Phần 67
 • Thiên Cơ Điện - Phần 68
 • Thiên Cơ Điện - Phần 69
 • Thiên Cơ Điện - Phần 70
 • Thiên Cơ Điện - Phần 71
 • Thiên Cơ Điện - Phần 72
 • Thiên Cơ Điện - Phần 73
 • Thiên Cơ Điện - Phần 74
 • Thiên Cơ Điện - Phần 75
 • Thiên Cơ Điện - Phần 76
 • Thiên Cơ Điện - Phần 77
 • Thiên Cơ Điện - Phần 78
 • Thiên Cơ Điện - Phần 79
 • Thiên Cơ Điện - Phần 80
 • Thiên Cơ Điện - Phần 81
 • Thiên Cơ Điện - Phần 82
 • Thiên Cơ Điện - Phần 83
 • Thiên Cơ Điện - Phần 84
 • Thiên Cơ Điện - Phần 85
 • Thiên Cơ Điện - Phần 86
 • Thiên Cơ Điện - Phần 87
 • Thiên Cơ Điện - Phần 88
 • Thiên Cơ Điện - Phần 89
 • Thiên Cơ Điện - Phần 90
 • Thiên Cơ Điện - Phần 91
 • Thiên Cơ Điện - Phần 92
 • Thiên Cơ Điện - Phần 93
 • Thiên Cơ Điện - Phần 94
 • Thiên Cơ Điện - Phần 95
 • Thiên Cơ Điện - Phần 96
 • Thiên Cơ Điện - Phần 97
 • Thiên Cơ Điện - Phần 98
 • Thiên Cơ Điện - Phần 99
 • Thiên Cơ Điện - Phần 100
 • Thiên Cơ Điện - Phần 101
 • Thiên Cơ Điện - Phần 102
 • Thiên Cơ Điện - Phần 103
 • Thiên Cơ Điện - Phần 104
 • Thiên Cơ Điện - Phần 105
 • Thiên Cơ Điện - Phần 106
 • Thiên Cơ Điện - Phần 107
 • Thiên Cơ Điện - Phần 108
 • Thiên Cơ Điện - Phần 109
 • Thiên Cơ Điện - Phần 110
 • Thiên Cơ Điện - Phần 111
 • Thiên Cơ Điện - Phần 112
 • Thiên Cơ Điện - Phần 113
 • Thiên Cơ Điện - Phần 114
 • Thiên Cơ Điện - Phần 115
 • Thiên Cơ Điện - Phần 116
 • Thiên Cơ Điện - Phần 117
 • Thiên Cơ Điện - Phần 118
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.603

Trần Vân   20

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.175

Trần Vân   13

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.091

Lão Trần   9

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    672

Trần Vân   12

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    639

Tuấn Anh   11

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    483

Lão Trần   10