MC YÊU THÍCH
Lạp Thiên Ký

Tác giả: Tuấn Anh

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 25

Số audio: 95

0

- Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lạp Thiên Ký qua phần diễn đọc của MC Tuấn Anh. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật thư giãn - Tags: Tuấn Anh, Tuấn Anh, Lạp Thiên Ký

 • Lạp Thiên Ký - Phần 1
 • Lạp Thiên Ký - Phần 2
 • Lạp Thiên Ký - Phần 3
 • Lạp Thiên Ký - Phần 4
 • Lạp Thiên Ký - Phần 5
 • Lạp Thiên Ký - Phần 6
 • Lạp Thiên Ký - Phần 7
 • Lạp Thiên Ký - Phần 8
 • Lạp Thiên Ký - Phần 9
 • Lạp Thiên Ký - Phần 10
 • Lạp Thiên Ký - Phần 11
 • Lạp Thiên Ký - Phần 12
 • Lạp Thiên Ký - Phần 13
 • Lạp Thiên Ký - Phần 14
 • Lạp Thiên Ký - Phần 15
 • Lạp Thiên Ký - Phần 16
 • Lạp Thiên Ký - Phần 17
 • Lạp Thiên Ký - Phần 18
 • Lạp Thiên Ký - Phần 19
 • Lạp Thiên Ký - Phần 20
 • Lạp Thiên Ký - Phần 21
 • Lạp Thiên Ký - Phần 22
 • Lạp Thiên Ký - Phần 23
 • Lạp Thiên Ký - Phần 24
 • Lạp Thiên Ký - Phần 25
 • Lạp Thiên Ký - Phần 26
 • Lạp Thiên Ký - Phần 27
 • Lạp Thiên Ký - Phần 28
 • Lạp Thiên Ký - Phần 29
 • Lạp Thiên Ký - Phần 30
 • Lạp Thiên Ký - Phần 31
 • Lạp Thiên Ký - Phần 32
 • Lạp Thiên Ký - Phần 33
 • Lạp Thiên Ký - Phần 34
 • Lạp Thiên Ký - Phần 35
 • Lạp Thiên Ký - Phần 36
 • Lạp Thiên Ký - Phần 37
 • Lạp Thiên Ký - Phần 38
 • Lạp Thiên Ký - Phần 39
 • Lạp Thiên Ký - Phần 40
 • Lạp Thiên Ký - Phần 41
 • Lạp Thiên Ký - Phần 42
 • Lạp Thiên Ký - Phần 43
 • Lạp Thiên Ký - Phần 44
 • Lạp Thiên Ký - Phần 45
 • Lạp Thiên Ký - Phần 46
 • Lạp Thiên Ký - Phần 47
 • Lạp Thiên Ký - Phần 48
 • Lạp Thiên Ký - Phần 49
 • Lạp Thiên Ký - Phần 50
 • Lạp Thiên Ký - Phần 51
 • Lạp Thiên Ký - Phần 52
 • Lạp Thiên Ký - Phần 53
 • Lạp Thiên Ký - Phần 54
 • Lạp Thiên Ký - Phần 55
 • Lạp Thiên Ký - Phần 56
 • Lạp Thiên Ký - Phần 57
 • Lạp Thiên Ký - Phần 58
 • Lạp Thiên Ký - Phần 59
 • Lạp Thiên Ký - Phần 60
 • Lạp Thiên Ký - Phần 61
 • Lạp Thiên Ký - Phần 62
 • Lạp Thiên Ký - Phần 63
 • Lạp Thiên Ký - Phần 64
 • Lạp Thiên Ký - Phần 65
 • Lạp Thiên Ký - Phần 66
 • Lạp Thiên Ký - Phần 67
 • Lạp Thiên Ký - Phần 68
 • Lạp Thiên Ký - Phần 69
 • Lạp Thiên Ký - Phần 70
 • Lạp Thiên Ký - Phần 71
 • Lạp Thiên Ký - Phần 72
 • Lạp Thiên Ký - Phần 73
 • Lạp Thiên Ký - Phần 74
 • Lạp Thiên Ký - Phần 75
 • Lạp Thiên Ký - Phần 76
 • Lạp Thiên Ký - Phần 77
 • Lạp Thiên Ký - Phần 78
 • Lạp Thiên Ký - Phần 79
 • Lạp Thiên Ký - Phần 80
 • Lạp Thiên Ký - Phần 81
 • Lạp Thiên Ký - Phần 82
 • Lạp Thiên Ký - Phần 83
 • Lạp Thiên Ký - Phần 84
 • Lạp Thiên Ký - Phần 85
 • Lạp Thiên Ký - Phần 86
 • Lạp Thiên Ký - Phần 87
 • Lạp Thiên Ký - Phần 88
 • Lạp Thiên Ký - Phần 89
 • Lạp Thiên Ký - Phần 90
 • Lạp Thiên Ký - Phần 91
 • Lạp Thiên Ký - Phần 92
 • Lạp Thiên Ký - Phần 93
 • Lạp Thiên Ký - Phần 94
 • Lạp Thiên Ký - Phần 95
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.610

Trần Vân   19

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.184

Trần Vân   10

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.095

Lão Trần   9

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    676

Trần Vân   8

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    641

Tuấn Anh   12

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    484

Lão Trần   11