MC YÊU THÍCH
Cuồng Long

Tác giả: Cửu Nguyệt Dương Quang

Đọc: Lão Trần

Nghe: 1.433

Số audio: 92

0

- Hắn có biệt danh là Bóng(Shadow), là đệ nhất cao thủ của Long Tổ. Cũng giống như các truyện trọng sanh khác hắn bị chính chiến hữu của mình phản bội -> giết chết. Hắn trọng sanh vào một gã hoàn khố công tử là Tiêu Thu Phong là con trai duy nhất của Phong Chính tập đoàn.
- Với một thân phận mới nhưng hắn vẫn còn đầy đủ trí nhớ và võ công của đời trước hắn sẽ làm gì để trả thù?? Mời các bạn đón đọc Trọng Sanh Đô Thị Cuồng Long sẽ rõ!
- Tags: Cửu Nguyệt Dương Quang, Lão Trần, Cuồng Long

 • TSDTCL - Phần 1
 • TSDTCL - Phần 2
 • TSDTCL - Phần 3
 • TSDTCL - Phần 4
 • TSDTCL - Phần 5
 • TSDTCL - Phần 6
 • TSDTCL - Phần 7
 • TSDTCL - Phần 8
 • TSDTCL - Phần 9
 • TSDTCL - Phần 10
 • TSDTCL - Phần 11
 • TSDTCL - Phần 12
 • TSDTCL - Phần 13
 • TSDTCL - Phần 14
 • TSDTCL - Phần 15
 • TSDTCL - Phần 16
 • TSDTCL - Phần 17
 • TSDTCL - Phần 18
 • TSDTCL - Phần 19
 • TSDTCL - Phần 20
 • TSDTCL - Phần 21
 • TSDTCL - Phần 22
 • TSDTCL - Phần 23
 • TSDTCL - Phần 24
 • TSDTCL - Phần 25
 • TSDTCL - Phần 26
 • TSDTCL - Phần 27
 • TSDTCL - Phần 28
 • TSDTCL - Phần 29
 • TSDTCL - Phần 30
 • TSDTCL - Phần 31
 • TSDTCL - Phần 32
 • TSDTCL - Phần 33
 • TSDTCL - Phần 34
 • TSDTCL - Phần 35
 • TSDTCL - Phần 36
 • TSDTCL - Phần 37
 • TSDTCL - Phần 38
 • TSDTCL - Phần 39
 • TSDTCL - Phần 40
 • TSDTCL - Phần 41
 • TSDTCL - Phần 42
 • TSDTCL - Phần 43
 • TSDTCL - Phần 44
 • TSDTCL - Phần 45
 • TSDTCL - Phần 46
 • TSDTCL - Phần 47
 • TSDTCL - Phần 48
 • TSDTCL - Phần 49
 • TSDTCL - Phần 50
 • TSDTCL - Phần 51
 • TSDTCL - Phần 52
 • TSDTCL - Phần 53
 • TSDTCL - Phần 54
 • TSDTCL - Phần 55
 • TSDTCL - Phần 56
 • TSDTCL - Phần 57
 • TSDTCL - Phần 58
 • TSDTCL - Phần 59
 • TSDTCL - Phần 60
 • TSDTCL - Phần 61
 • TSDTCL - Phần 62
 • TSDTCL - Phần 63
 • TSDTCL - Phần 64
 • TSDTCL - Phần 65
 • TSDTCL - Phần 66
 • TSDTCL - Phần 67
 • TSDTCL - Phần 68
 • TSDTCL - Phần 69
 • TSDTCL - Phần 70
 • TSDTCL - Phần 71
 • TSDTCL - Phần 72
 • TSDTCL - Phần 73
 • TSDTCL - Phần 74
 • TSDTCL - Phần 75
 • TSDTCL - Phần 76
 • TSDTCL - Phần 77
 • TSDTCL - Phần 78
 • TSDTCL - Phần 79
 • TSDTCL - Phần 80
 • TSDTCL - Phần 81
 • TSDTCL - Phần 82
 • TSDTCL - Phần 83
 • TSDTCL - Phần 84
 • TSDTCL - Phần 85
 • TSDTCL - Phần 86
 • TSDTCL - Phần 87
 • TSDTCL - Phần 88
 • TSDTCL - Phần 89
 • TSDTCL - Phần 90
 • TSDTCL - Phần 91
 • TSDTCL - Phần 92
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.452

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.312

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.588

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.950

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.489

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.832

Tuấn Anh   0