MC YÊU THÍCH
Tiểu Thần Côn

Tác giả: Hà Trực

Đọc: Trần Vân

Nghe: 29

Số audio: 24

0

- Truyện audio Xuyên Thành Tiểu Thần Côn như dạng truyện THẦN CÔN.
- Nhân vật chính là thần mà bị đày xuống nhân gian, tịch thu hết pháp lực, trở thành thường nhân, xuyên vào bào thai của 1 người phụ nữ nghèo. Khi được sinh ra biết mệnh khắc cha mẹ, cha mẹ bị người ta khảm trận rút hết thọ nguyên, vận may, phúc khí trong nhà. Vì vậy nhân vật chính mới quyết nghịch thiên cải mệnh, tìm cách thay đổi vận mệnh của mình và bố mẹ. Truyện lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc những năm 90... Mời quý vị các bạn cùng đón nghe qua giọng đọc MC Trần Vân
- Tags: Hà Trực, Trần Vân

 • Tiểu Thần - Phần 1
 • Tiểu Thần - Phần 2
 • Tiểu Thần - Phần 3
 • Tiểu Thần - Phần 4
 • Tiểu Thần - Phần 5
 • Tiểu Thần - Phần 6
 • Tiểu Thần - Phần 7
 • Tiểu Thần - Phần 8
 • Tiểu Thần - Phần 9
 • Tiểu Thần - Phần 10
 • Tiểu Thần - Phần 11
 • Tiểu Thần - Phần 12
 • Tiểu Thần - Phần 13
 • Tiểu Thần - Phần 14
 • Tiểu Thần - Phần 15
 • Tiểu Thần - Phần 16
 • Tiểu Thần - Phần 17
 • Tiểu Thần - Phần 18
 • Tiểu Thần - Phần 19
 • Tiểu Thần - Phần 20
 • Tiểu Thần - Phần 21
 • Tiểu Thần - Phần 22
 • Tiểu Thần - Phần 23
 • Tiểu Thần - Phần 24
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.608

Trần Vân   23

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.176

Trần Vân   14

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.092

Lão Trần   10

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    672

Trần Vân   11

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    639

Tuấn Anh   14

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    483

Lão Trần   10