MC YÊU THÍCH
Tiểu Thần Côn

Tác giả: Hà Trực

Đọc: Trần Vân

Nghe: 318

Số audio: 24

- Truyện audio Xuyên Thành Tiểu Thần Côn như dạng truyện THẦN CÔN.
- Nhân vật chính là thần mà bị đày xuống nhân gian, tịch thu hết pháp lực, trở thành thường nhân, xuyên vào bào thai của 1 người phụ nữ nghèo. Khi được sinh ra biết mệnh khắc cha mẹ, cha mẹ bị người ta khảm trận rút hết thọ nguyên, vận may, phúc khí trong nhà. Vì vậy nhân vật chính mới quyết nghịch thiên cải mệnh, tìm cách thay đổi vận mệnh của mình và bố mẹ. Truyện lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc những năm 90... Mời quý vị các bạn cùng đón nghe qua giọng đọc MC Trần Vân
- Tags: Hà Trực, Trần Vân

 • Tiểu Thần - Phần 1
 • Tiểu Thần - Phần 2
 • Tiểu Thần - Phần 3
 • Tiểu Thần - Phần 4
 • Tiểu Thần - Phần 5
 • Tiểu Thần - Phần 6
 • Tiểu Thần - Phần 7
 • Tiểu Thần - Phần 8
 • Tiểu Thần - Phần 9
 • Tiểu Thần - Phần 10
 • Tiểu Thần - Phần 11
 • Tiểu Thần - Phần 12
 • Tiểu Thần - Phần 13
 • Tiểu Thần - Phần 14
 • Tiểu Thần - Phần 15
 • Tiểu Thần - Phần 16
 • Tiểu Thần - Phần 17
 • Tiểu Thần - Phần 18
 • Tiểu Thần - Phần 19
 • Tiểu Thần - Phần 20
 • Tiểu Thần - Phần 21
 • Tiểu Thần - Phần 22
 • Tiểu Thần - Phần 23
 • Tiểu Thần - Phần 24
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 29.236

Vũ Luyện Điên Phong  1292

Tác giả: Mạc Mặc

Đọc: Trần Vân    Nghe: 14.835

Đấu Phá Thương Khung  289

Tác giả: Thiên Tàm Hổ Đậu

Đọc: Lão Trần    Nghe: 14.126

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  285

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 10.833

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 9.381

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Tác giả: Vũ Phong

Đọc: Tuấn Anh    Nghe: 7.880