MC YÊU THÍCH
Luyện Kiếm

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân

Nghe: 829

Số audio: 19

0

- Vì kiếm, nhiều người bỏ qua tư dục bản thân, vì việc nghĩa không từ nan.
- Vì kiếm, nhiều kẻ đánh mất chính bản thân mình, sa vào tăm tối.
- Phong vân nổi lên, linh kiếm sinh ra, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết.
- Thiếu niên Luyện Kiếm Sư ngang trời xuất thế. Dị hỏa dung thân, trở thành Luyện Kiếm Tông Sư.
- Hắn rèn ra lưỡi kiếm sắc bén nhất từ xưa tới nay, vượt qua mọi chông gai, đi tới luyện kiếm đỉnh phong.
- Tags: Vong Ngữ, Trần Vân

 • Luyện Kiếm - Phần 1
 • Luyện Kiếm - Phần 2
 • Luyện Kiếm - Phần 3
 • Luyện Kiếm - Phần 4
 • Luyện Kiếm - Phần 5
 • Luyện Kiếm - Phần 6
 • Luyện Kiếm - Phần 7
 • Luyện Kiếm - Phần 8
 • Luyện Kiếm - Phần 9
 • Luyện Kiếm - Phần 10
 • Luyện Kiếm - Phần 11
 • Luyện Kiếm - Phần 12
 • Luyện Kiếm - Phần 13
 • Luyện Kiếm - Phần 14
 • Luyện Kiếm - Phần 15
 • Luyện Kiếm - Phần 16
 • Luyện Kiếm - Phần 17
 • Luyện Kiếm - Phần 18
 • Luyện Kiếm - Phần 19
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.340

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.690

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.029

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.490

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.652

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.620

Trần Vân   0