MC YÊU THÍCH
Bán Tiên

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 1.239

Số audio: 17

0

- Mời các bạn lắng nghe truyện Bán Tiên qua giọng đọc Minh Thiện
- Tags: Dược Thiên Sầu, Minh Thiện

 • Bán Tiên - Phần 1
 • Bán Tiên - Phần 2
 • Bán Tiên - Phần 3
 • Bán Tiên - Phần 4
 • Bán Tiên - Phần 5
 • Bán Tiên - Phần 6
 • Bán Tiên - Phần 7
 • Bán Tiên - Phần 8
 • Bán Tiên - Phần 9
 • Bán Tiên - Phần 10
 • Bán Tiên - Phần 11
 • Bán Tiên - Phần 12
 • Bán Tiên - Phần 13
 • Bán Tiên - Phần 14
 • Bán Tiên - Phần 15
 • Bán Tiên - Phần 16
 • Bán Tiên - Phần 17
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.312

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.684

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.013

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.485

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.647

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.617

Trần Vân   0