MC YÊU THÍCH
Bán Tiên

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 535

Số audio: 17

- Mời các bạn lắng nghe truyện Bán Tiên qua giọng đọc Minh Thiện
- Tags: Dược Thiên Sầu, Minh Thiện

 • Bán Tiên - Phần 1
 • Bán Tiên - Phần 2
 • Bán Tiên - Phần 3
 • Bán Tiên - Phần 4
 • Bán Tiên - Phần 5
 • Bán Tiên - Phần 6
 • Bán Tiên - Phần 7
 • Bán Tiên - Phần 8
 • Bán Tiên - Phần 9
 • Bán Tiên - Phần 10
 • Bán Tiên - Phần 11
 • Bán Tiên - Phần 12
 • Bán Tiên - Phần 13
 • Bán Tiên - Phần 14
 • Bán Tiên - Phần 15
 • Bán Tiên - Phần 16
 • Bán Tiên - Phần 17
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 29.231

Vũ Luyện Điên Phong  1292

Tác giả: Mạc Mặc

Đọc: Trần Vân    Nghe: 14.835

Đấu Phá Thương Khung  289

Tác giả: Thiên Tàm Hổ Đậu

Đọc: Lão Trần    Nghe: 14.126

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  285

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 10.833

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Đọc: Trần Vân    Nghe: 9.381

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Tác giả: Vũ Phong

Đọc: Tuấn Anh    Nghe: 7.879