MC YÊU THÍCH
Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

Tác giả: Tả Mộc Trà Quân

Đọc: Trần Vân

Nghe: 490

Số audio: 50

0

- Giới thiệu truyện:Đồn đãi, nơi âm khí nặng nhất Vu Sơn có một người thanh niên tên Thạch Lạn. Hắn không phải người, không phải quỷ cũng chẳng phải tiên hay ma, nhưng lại có thể giúp người trấn yêu trừ quỷ.
- Thạch Lạn thích nhất chính là ngủ, mà thân là đồ đệ Địa Tiên. Sư phụ hắn dạy, đất là cái 'giường' tốt nhất, vì vậy hắn thích lấy tư thế chôn sống mà ngủ ở trong đất.....
- Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn bị đánh thức, vốn dĩ 'Giường đất' đã không thế nào thoải mái, lại còn có người nhiễu hắn thanh mộng!
- Thạch Lạn mặt đen tỉnh giấc, liếc một cái nữ quỷ liền tan biến, vì thế cứu được hai nhân loại.
- Hôm sau, Thạch Lạn từ trong đất chui ra , thấy nhân loại được hắn cứu mang đến tạ lễ, đó là cái mà nhân loại gọi là 'Giường', nhưng là sư phụ nói thứ này không ngủ ngon bằng giường đất, cho nên Thạch Lạn vẫn chưa từng ngủ qua.
- Hắn cúi đầu nhìn nhìn giường đất chính mình kia cứng rắn, cuối cùng yên lặng mà nằm trên 'Tạ lễ' ngủ một giấc. Sau khi Thạch Lạn ngủ dậy đôi mắt hắn sáng rỡ, giường này chất lượng cực kỳ tốt, tốt hơn cái giường đất nhiều.
- Từ nay về sau, thế tục liền có một vị đại sư vì kiếm tiền mua giường mà bắt quỷ.
- Tags: Tả Mộc Trà Quân, Trần Vân

 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 1
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 2
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 3
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 4
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 5
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 6
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 7
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 8
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 9
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 10
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 11
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 12
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 13
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 14
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 15
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 16
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 17
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 18
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 19
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 20
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 21
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 22
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 23
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 24
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 25
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 26
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 27
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 28
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 29
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 30
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 31
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 32
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 33
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 34
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 35
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 36
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 37
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 38
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 39
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 40
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 41
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 42
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 43
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 44
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 45
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 46
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 47
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 48
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 49
 • Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất - Phần 50
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.477

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.329

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.605

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.958

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.492

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.840

Tuấn Anh   0