MC YÊU THÍCH
NgheAudio.org - Truyện audio chọn lọc hay nhất (Tu tiên, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh, Trinh Thám .v.v.)
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.948

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.232

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.472

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.920

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.735

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.700

Trần Vân   0