MC YÊU THÍCH
NgheAudio.org - Truyện audio chọn lọc hay nhất (Tu tiên, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh, Trinh Thám .v.v.)
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.970

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.248

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.479

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.934

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.744

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.703

Trần Vân   0