Phòng trò chuyện

: : : : : : : . : : . : : . : : : .... còn mấy trang khác toàn google đọc: kiếm mãi mới ra trang này giọng đọc rất hay còn mấy trang khác toàn google đọc: nhưng hơi ít truyện còn mấy trang khác toàn google đọc: mấy trang khác toàn google đọc :)) Ftttt: Hjj : : : : : . : . : : : Ff : hay : Hay Mèo: Sao lỗi sever rồi : Bị lỗi k vô được là sau vay : Trời ơi : Thanh: Có ai nghe đc k Nghiện truyện: Lỗi ko nghe đc rồi Mèo: Lỗi Server Error in '/' Application không nghe được r. Lê sinh hưởng: Alô : : : : : : : : : : : : :

1
Phòng trò chuyện

Truyện Audio Bàn Long - Ngã Cật Tây Hồng Thị (Lão Trần)

Bàn Long

Lão Trần   13317
169/169
Truyện Audio Võ Đạo Đan Tôn - Ám Ma Sư (Lão Trần)

Võ Đạo Đan Tôn

Lão Trần   17434
148/148
Truyện Audio Phong Lưu Pháp Sư - Thiên Đường Bất Tịch Mịch (Lão Trần)

Phong Lưu Pháp Sư

Lão Trần   8301
27/27
Truyện Audio Lưu Manh Kiếm Khách - Hằng Tâm (Lão Trần)

Lưu Manh Kiếm Khách

Lão Trần   5238
46/46
Truyện Audio Vũ Động Càn Khôn - Thiên Tàm Hổ Đậu (Hoàng Hải)

Vũ Động Càn Khôn

Hoàng Hải   29572
432/432
Truyện Audio Dị Thế Tà Quân - Phong Lăng Thiên Hạ (Lão Trần)

Dị Thế Tà Quân

Lão Trần   40667
245/245
Truyện Audio Bất Tử Bất Diệt - Thần Đông (Lão Trần)

Bất Tử Bất Diệt

Lão Trần   8580
41/41
Truyện Audio Ma Thiên Ký - Vong Ngữ (Lão Trần)

Ma Thiên Ký

Lão Trần   48703
288/288
Truyện Audio Thần Khống Thiên Hạ - Ngã Bản Thuần Khiết (Lão Trần)

Thần Khống Thiên Hạ

Lão Trần   44018
196/196
Truyện Audio Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn (Lão Trần)

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Lão Trần   56471
212/212
Truyện audio nghe nhiều nhất